ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

ตารางการให้บริการ                    ตารางให้บริการ    
วัน   กิจกรรม    
จันทร์ คลินิกเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง ( 08.00 - 12.00 )
  ทันตกรรม , ตรวจรักษาโรคทั่วไป  
อังคาร ทันตกรรม , ตรวจรักษาโรคทั่วไป  
  คลินิกเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง ( 08.00 - 12.00 )
พุธ ตรวจโรคทั่วไป , เจาะเลือด  
พฤหัส คลินิกเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง ( 08.00 - 12.00 )
ศุกร์ คลินิกเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง ( 08.00 - 12.00 )