ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

เขตพื้นที่รับผิดชอบการแบ่งเขตพื้นที่ แบ่งตามหน่วยการเลือกตั้ง  11  ชุมชน ประกอบด้วย

          ชุมชนที่  69      ศาลาประชาคม

          ชุมชนที่  70      อนุบาลอุบล

          ชุมชนที่  74      วัดหลวง 1

ชุมชนที่  75      วัดหลวง 2

          ชุมชนที่  76      วัดกลาง

          ชุมชนที่  77      โรงเรียนเทศบาลบูรพา 1

          ชุมชนที่  78      โรงเรียนเทศบาลบูรพา 2

          ชุมชนที่ 79       วัดเลียบ 2

          ชุมชนที่ 103     วัดบูรพา 3

          ชุมชนที่ 105     วัดบูรพา 1

          ชุมชนที่ 106     วัดบูรพา 2