ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

ตารางการให้บริการวัน

08.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

จันทร์

-  ให้บริการทางกายภาพบำบัด และตรวจเท้าเบาหวาน

-  เยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพในเขตรับผิดชอบ CMU ปทุมวิทยากร

-  เยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วย Subacute

อังคาร

-  ให้บริการทางกายภาพบำบัด และตรวจเท้าเบาหวาน

-  เยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพในเขตรับผิดชอบ CMU ปทุมมาลัย

-  เยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพในเขตรับผิดชอบ CMU วัดใต้

-  เยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพในเขตรับผิดชอบ CMU ปทุมวิทยากร

พุธ

-  ให้บริการทางกายภาพบำบัด และตรวจเท้าเบาหวาน

-  เยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพในเขตรับผิดชอบ CMU ชยางกูร  

-  เยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วย Subacute

พฤหัสบดี

-  ให้บริการทางกายภาพบำบัด และตรวจเท้าเบาหวาน

-  ประชุม/อบรม/สรุปงาน

ศุกร์

-  ให้บริการทางกายภาพบำบัด และตรวจเท้าเบาหวาน

-  เยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพในเขตรับผิดชอบ CMU ท่าวังหิน

-  เยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วย Subacute