ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

เขตพื้นที่รับผิดชอบงานกายภาพบำบัด รับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประกอบด้วย

 

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง

ชุมชนที่รับผิดชอบ

ชยางกูร

19 ชุมชน

ปทุมมาลัย

18 ชุมชน

ปทุมวิทยากร

18 ชุมชน

ท่าวังหิน

15 ชุมชน

วัดใต้

11 ชุมชน