ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

ประวัติหน่วยงานงานกายภาพบำบัด ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชยางกูร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตั้งอยู่ด้านหน้าศูนย์สุขภาพชุมชุนเมืองชยางกูร ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มงานกายภาพบำบัดและกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ขยายงานบริการด้านกายภาพบำบัดเข้าสู่ระดับปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการด้านกายภาพบำบัดได้ง่ายขึ้นและลดความแออัดในโรงพยาบาล ปัจจุบันมีนักกายภาพบำบัดชุมชนทั้งหมด 3 คน