ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

ข้อมูลพื้นฐานกายภาพบำบัด ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชยางกูร เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ศุกร์ 08.00 น. ถึง 20.00 น.

          ตรวจประเมิน วินิจฉัย รักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับงานกายภาพบำบัด เช่น อาการปวด การบาดเจ็บของเส้นเอ็น ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหวและโครงสร้างที่ผิดปกติของกระดูกสันหลังและแขนขา เพื่อลดอาการปวดและฟื้นฟูความผิดปกติที่เกิดกับร่างกาย เป็นต้น ด้วยเทคนิคและเครื่องมือทางกายภาพบำบัด เช่น ความร้อนลึก ความร้อนตื้น ความเย็น การกระตุ้นโดยใช้กระแสไฟ เครื่องดึงคอ เครื่องดึงหลัง การออกกำลังกาย และการฝึกการเคลื่อนไหว เป็นต้น

          ตรวจประเมินเพื่อคัดกรองความเสี่ยงเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ให้คำแนะนำการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพเท้าในรายที่มีความเสี่ยงต่ำ และมีระบบจัดการที่เหมาะสมในรายที่มีความเสี่ยงปานกลางและเสี่ยงสูง

          ลงชุมชน เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต เพื่อให้คำแนะนำและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย เบิกจ่ายอุปกรณ์ผู้พิการ และแนะนำการจดทะเบียนผู้พิการ โดยจะลงเยี่ยมกับทีมสหวิชาชีพตามวันเวลาดังนี้

วัน

เวลา

CMU

จันทร์

13.00 น. – 16.00 น.

ปทุมวิทยากร

อังคาร

13.00 น. – 16.00 น.

ปทุมมาลัย

วัดใต้

ปทุมวิทยากร

พุธ

13.00 น. – 16.00 น.

ชยางกูร

พฤหัสบดี

13.00 น. – 16.00 น.

-

ศุกร์

13.00 น. – 16.00 น.

ท่าวังหิน

 

          ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคไต และผู้สูงอายุในชุมชน ด้วยการออกกำลังกาย การให้ความรู้ในการดูแลตัวเองที่เหมาะสม

 

          ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ