ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :


เพื่อลูกน้อยฟันดี


 เพื่อลูกน้อยฟันดี

1. เด็กวัยนี้มีฟันกรามน้ำนมขึ้นและซี่อื่น ๆ  จะ   ทะยอยขึ้นจนครบ  20  ซี่  การแปรงฟันต้องแปรงให้ทั่วทุกซี่และทุกด้านของฟัน
2. ฝึกให้เด็กแปรงฟันเอง  แล้วผู้ปกครองแปรงซ้ำให้อีกครั้ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาก่อนนอน
3. ฝึกให้เด็กกินอาหารว่าง ประเภท ผลไม้  และ  ไม่กินจุบจิบ


1. ให้เด็ก  แปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อ  และ     ก่อนนอน  แล้วผู้ปกครองแปรงซ้ำ
2. ให้เด็กกินอาหารว่างประเภท  ผลไม้แทนลูกอม  ลูกกวาด
3. ถ้าเด็กมีฟันผุ  ต้องพาไปรักษา
4. ผู้ปกครองควรแปรงฟันและกินอาหารให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก
5. จัดหาแปรงสีฟัน  และยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์  ให้เด็กไว้ใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและที่บ้าน

1. ให้เด็กนั่งหรือยืนอยู่ด้านหน้า  และหันหน้าไปทางเดียวกันกับผู้ปกครอง  มือซ้านประคอง คางเด็ก
2. ใช้แปรงสีฟันอันเล็ก ๆ  ขนแปรงอ่อนนุ่มถูฟันไปมา (วิธีสครับ)  ให้ทั่วทุกซี่ทุกด้าน
3. ถ้าเด็กได้รับฟลูออไรด์เสริมอยู่  ยังไม่ควรใช้ยาสีฟัน  เพราะเด็กอาจกลืนยาสีฟัน  ทำให้ได้รับ ฟลูออไรด์มากเกินไป
4. ถ้าเด็กไม่ได้รับฟลูกออไรด์เสริม  ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์  แตะที่ปลายขนแปรงพอชื้น ๆ เพียง   1  จุด

1.  กินอาหารให้ครบ  ได้แก่  ข้าว  เนื้อสัตว์  ไข่   นม   ผัก  ผลไม้  เพื่อให้ลูกมีโครงสร้างฟันที่  สมบูรณ์
2. แปรงฟันทุกครั้งหลังอาหารด้วยยาสีฟัน  ผสม ฟลูออไรด์  (แปรงหลังอาเจียนด้วย)
3. ทุกครั้งที่ไปตรวจครรภ์ เสร็จแล้วไปตรวจฟันด้วย
4. อย่าซื้อยามากินเอง  ยาบางชนิดจะมีผลเสีย  ต่อฟันของลูกในอนาคต  เช่น  เตตตร้า  ซัยคลีน
5. ถ้ามีฟันผุหรือเหงือกอักเสบควรรักษาในช่วงอายุครรภ์  4 – 6  เดือน



1. ให้เด็กกินนมแม่เป็นดีที่สุด  ถ้าจำเป็นต้องให้เด็กกินนมขวด  อย่าผสมน้ำตาล  หรือน้ำผึ้งลงในนม
2. ให้เด็กเด็กกินนมเป็นมื้อ  และควรเลิกให้นมมื้อดึกเมื่อเด็กอายุ  4 – 6  เดือน
3. ไม่ควรให้เด็กดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวาน หรือน้ำผลไม้โดยใช้ขวดนม
4. คุณแม่อย่าซื้อยามากินโดยไม่ปรึกษาแพทย์เพราะเด็กจะได้รับยาผ่านทางน้ำนมแม่ด้วย


1. เด็กวัยนี้ไม่ควรให้นมเวลาเด็กนอน
2. ฝึกให้เด็กดื่มนมจากถ้วย
3. เมื่อฟันน้ำนมซี่แรกเริ่มขึ้น  ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำสุกเช็ดฟัน  สันเหงือก  ลิ้น  กระพุ้งแก้ม เมื่อฟันขึ้นเต็มซี่แล้ว  ใช้แปรงสีฟันขนาดเล็ก  ขนนุ่ม  ๆ แปรงฟันให้เด็ก
4. ควรพาเด็กไปตรวจช่องปากภายใน  6  เดือน  หลังจากฟันซี่แรกขึ้นหรืออย่างช้าไม่เกิน  อายุ  1  ปี  และขอคำแนะนำจากทันตแพทย์ในการป้องกันฟันผุ


1. ให้เด็กเลิกดูดขวดนม  แต่ให้ดื่มนมจากถ้วยแทน
2. ให้เด็กกินอาหารให้ครบทั้งเนื้อสัตว์  ไข่  ผัก   ผลไม้  เด็กวัยนี้นมเป็นเพียงอาหารเสริม  อย่าให้กินนมมากจนกินอาหารหลักได้น้อย
3. แปรงฟันให้เด็กอย่างน้อยวันละ   2  ครั้ง  เช้า  และก่อนนอน
4. ไม่ควรใช้ปากเป่าอาหาร  หรือเคี้ยวอาหารป้อนเด็ก  หรือใช้จาน  ช้อนส้อม    แก้วน้ำ  ร่วมกับเด็ก