ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :


ดูแลหัวใจ ตั้งแต่วัยโจ๋


เด็ก...กับ โรคหัวใจ
โรคหัวใจในเด็ก  แบ่งเป็น  2  ประเภท คือ
• โรคหัวใจที่เป็นมาแต่กำเนิด เกิดจากความผิดปกติของการเจริญเติบโตตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา  เช่น  โรคลิ้นหัวใจพิการ  ผนังกั้นหัวใจพิการ เป็นต้น
• โรคหัวใจที่ไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิด  แต่เกิดขึ้นในช่วงที่เป็นวัยเด็ก  มีความหมายรวมไปถึงโรคหัวใจที่มีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการเป็นโรคติดเชื้ออื่น ๆ  ด้วย  เช่น  โรคไข้รูมาติก  โรคคาวาซากิ  เป็นต้น
สาเหตุของการเกิดโรคหัวใจในเด็ก(ประเภทที่ไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิด)
ปัจจุบันความเป็นอยู่  และวิถีชีวิตของคนไทยมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมที่เปลี่ยนเป็นสังคมเมืองมากขึ้น  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพบว่าส่วนหนึ่งมีวิถีชีวิตสุขภาพที่ไม่ถูกต้องนี้  ส่งผล
กระทบต่อปัญหาด้านการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ที่สำคัญ  และมีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึ้นในกลุ่มเด็ก  และวัยรุ่นคือ โรคหัวใจและหลอดเลือด
วิถีชีวิตสุขภาพที่ไม่ถูกต้องที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจในเด็ก
1. การบริโภคที่ไม่ถูกสัดส่วน  การบริโภคเกิน  อันเป็นสาเหตุของการมีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกิน เด็กที่มีภาวะอ้วน  หรือน้ำหนักเกิน  จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงมากกว่าเด็กที่มีน้ำหนักปกติ
2. การรับควันบุหรี่  จาก...ควันบุหรี่มีผลร้ายต่อสุขภาพหัวใจ  และหลอดเลือดทำให้เส้นเลือดตีบ  ผนังหลอดเลือดทำให้เส้นเลือดตีบ  ผนังหลอดเลือดหนาหัวใจเต้นผิดปกติ  ทำให้หัวใจขาดออกซิเจน  เกิดภาวะหัวใจวายได้
3. การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอการมีวิถีชีวิตนั่ง ๆ  นอน ๆ  มีการ
เคลื่อนไหวและกิจกรรมทางกายน้อยใช้เวลาในการนั่งดูโทรทัศน์   เล่นเกม    เล่นคอมพิวเตอร์  เป็นเวลานาน ๆ  ร่างกายขาดการออกกำลังกาย  มีผลทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง
    ทำอย่างไรให้  “ เยาวชนไทย ”หัวใจใส  วัยปิ๊ง
 การดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดตั้งแต่วัยเด็ก  สามารถทำได้โดย
• การบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  ในปริมาณที่เหมาะสมมีความสมดุลในด้านพลังงานลดการกินเค็ม  ไม่กินอาหารรสจัด  หลีกเลี่ยงการเติมน้ำตาล  กินผักและผลไม้แทนขนมหวาน  และผลิตภัณฑ์ของขบเคี้ยว  ไม่กินจุบจิบ
• การควบคุมน้ำหนักตัว  ติดตามประเมินน้ำหนักและสมรรถภาพร่างกายทุกปี  เด็กที่มีภาวะอ้วน หรือน้ำหนักเกิน  ควรไปพบแพทย์เพื่อรักษาภาวะอ้วน
  
การออกกำลังกาย  ทั้งที่เป็นการเล่นกีฬาและเป็นการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน  เช่น  การทำงานบ้าน  เดิน  หรือขี่รถจักรยานแทนการนั่งรถเดินขึ้นอาคารแทนการใช้ลิฟต์  หรือบันไดเลื่อน
 การออกกำลังกายจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงภาวะอ้วน   ช่วยให้เด็กมีสุขภาพดี  กระปี้กระเปร่า 
• การจำกัดพฤติกรรมนั่ง  ๆ  นอน ๆ  โดยมีการกำหนดตารางกิจกรรมการออกกำลังกาย  กิจกรรมสันทนาการ  ลดเวลาในการดูโทรทัศน์  การเล่นเกมและการเล่นคอมพิวเตอร์ให้น้อยลง
• ไม่สูบบุหรี่  รู้จักปฏิเสธคำชักชวนให้สูบบุหรี่รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในสภาพ แวดล้อมที่มีผู้สูบบุหรี่

ปัจจัยที่ช่วยรักษาภาวะอ้วนในเด็กให้ประสบผลสำเร็จ  ประกอบด้วย
• การเริ่มรักษาก่อนเข้าสู่วัยหนุ่มสาว
• การมีส่วนร่วมระหว่างพ่อแม่  และเด็ก
• ครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจถึงภาวะแทรกซ้อนของภาวะอ้วน
• การร่วมมือจากทีมสุขภาพในการดูแลรักษา
• การส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมอย่างถาวร  แทนการลดน้ำหนักช่วงสั้น ๆ
• พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างในการ บริโภคอาหารสุขภาพ  การมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมและคอยเป็นกำลัง   ใจให้แก่เด็ก...