ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :


คำแนะนำหลังผ่าตัดปากมดลูก ด้วยห่วงไฟฟ้า


คำแนะนำหลังผ่าตัดปากมดลูก ด้วยห่วงไฟฟ้า
(LOOP  ELECTROSURGICAL  EXCISION  PROCEDURE (LEEP)
     ท่านได้รับการตัดเนื้อปากมดลูกด้านนอกออกบางส่วน   ด้วยห่วงไฟฟ้า  เพื่อการวินิจฉัย      และการรักษาความผิดปกติที่ปากมดลูก  ภายหลังจากสิ้นสุดการผ่าตัดแล้ว  ท่านอาจมีอาการตกขาวปนเลือดจางๆ  ได้ในช่วง 6 สัปดาห์แรก  ท่านควรปฏิบัติตัวตามคำแนะนำดังต่อไปนี้
1. ใส่ผ้าอนามัยไว้ในช่วง  7  วันแรก  ถ้ามีอาการปวดท้องรุนแรง  มีไข้  ตกขาวมีกลิ่นเหม็น  หรือมีเลือดสด ๆ ออกมา  หรือนานผิดปกติให้รีบมาพบแพทย์   ไม่ควรใส่ผ้าอนามัยชนิดสอดเข้าไปในช่องคลอด
2. ไม่ควรสวนล้างภายในช่องคลอด  เพราะอาจทำให้แผลติดเชื้อหรือตกเลือดได้
3. งดเว้นการยกน้ำหนัก
4. งดการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย  4  สัปดาห์  เพราะอาจทำให้เยื่อปากมดลูกฉีกขาดติดเชื้อ  และตกเลือดได้
5. ถ้ามีอาการปวดให้รับประทานยาแก้ปวดที่แพทย์จัดให้
6. ถ้าสงสัยว่าจะแพ้ยาให้นำยาที่รับประทานอยู่มาพบแพทย์ก่อนนัด
7. มาฟังผลการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาตามที่แพทย์นัด ที่ห้องตรวจนรีเวชกรรม  ตึก  50  พรรษา  ชั้น  3  เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมสำหรับท่านต่อไป
8. ในช่วง 1 ปีแรก แพทย์จะนัดตรวจทุก  4  เดือน  ในช่วงปีที่ 2 จะนัดตรวจทุก 6 เดือน  เพื่อประเมินผลการรักษาโดยการตรวจภายใน  ตรวจมะเร็งปากมดลูก และตรวจด้วยกล้องขยาย
9. หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่  โทร.045 - 244973  ต่อ  1549,1339