ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :


โรคมะเร็ง


ความรู้เรื่อง  โรคมะเร็ง
    เนื้องอก  คือ  ก้อนเนื้อหรือตุ่ม  ที่โตขึ้นผิดปกติเกิดจากเซลล์หรือเนื้อเยื่อในร่างกายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  แบ่งเป็น  2  ชนิด  คือ  เนื้องอกชนิดธรรมดา  และเนื้องอกชนิดร้ายแรงหรือมะเร็ง
    โรคมะเร็ง คือ  โรคของเซลล์ซึ่งทำให้เซลล์มีการเจริญเติบโตอย่างผิดปกติ  กลายเป็นก้อนมะเร็งซึ่งสามารถบุกรุกทำลายเนื้อเยื่อใกล้เคียง  และกระจายไปยังอวัยวะอื่นได้
 
ขบวนการเกิดโรคมะเร็ง
     เมื่อร่างกายได้รับสิ่งก่อมะเร็ง  เช่น  สารเคมี  ไวรัส  รังสี  สิ่งเหล่านี้จะทำให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงและในที่สุดเซลล์ปกติก็จะกลายเป็นเซลล์มะเร็ง  ถ้าระบบภูมิต้านทานของร่างกายไม่สามารถทำลายเซลล์นั้นได้  เซลล์มะเร็งจะแบ่งตัวได้อย่างรวดเร็วกลายเป็นก้อนมะเร็งต่อไป
สาเหตุของโรคมะเร็ง
     ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน  แต่เชื่อว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งอยู่หลายประการ คือ
1. สาเหตุจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย  เช่น
  1.1 สารเคมีบางชนิด  เช่น
     - สารเคมีในควันบุหรี่และเขม่ารถยนต์
    - สารพิษจากเชื้อรา
    - สารพิษที่เกิดจากการปิ้งย่างรมควันอาหาร
    - สีย้อมผ้า สารเคมีบางชนิดที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
  1.2 รังสีต่าง ๆ  รวมทั้งรังสีอุตราไวโอเล็ดในแสงแดด
  1.3 จุลินทรีย์  เช่น  
    - ไวรัสตับอักเสบ  ชนิดบี  มีความสัมพันธ์กับมะเร็งตับ
    - ฮิวแมน  เพ็ฟปิโลมา  อาจมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งของเซลล์เยื่อบุต่าง ๆ เช่น  มะเร็งปากมดลูก
    - เอบสไตน์  บาร์  ไวรัส  (Ebstein  Barr  Virus)  มีความสัมพันธ์กับมะเร็งต่อมน้ำเหลือง  (Lymphoma) และมะเร็งโพรงหลังจมูก (Nasopharyngea  Carcinoma) 
   1.4 พยาธิ  เช่น  พยาธิใบไม้ในตับ  มีความสัมพันธ์กับ มะเร็งท่อน้ำดีในตับ
2. สาเหตุภายในร่างกาย  เช่น
    2.1 กรรมพันธุ์ที่ผิดปกติ
   2.2 ความไม่สมดุลทางฮอร์โมน
   2.3 ภูมิคุ้มกันที่บกพร่อง
   2.4 การระคายเคืองที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ เป็นเวลานาน
   2.5 ภาวะทุพโภชนา  เป็นต้น
การวินิจฉัย
 การวินิจฉัย  มีหลายวิธี  เช่น
1. ตรวจร่างกายด้วยตัวเอง  และโดยแพทย์
2. ตรวจทางห้องปฏิบัติการ  เช่น ตรวจเลือด ปัสสาวะ  อุจจาระ และเสมหะ
3. ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์
4. ตรวจทางรังสีเอ็กซเรย์ เอ็กซเรย์  เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ และเวชศาสตร์นิวเคลียร์
5. ตรวจโรคโดยใช้เครื่องมือพิเศษส่องโดยตรง  เช่น  การตรวจลำไส้  ทวารหนัก  กระเพาะอาหาร  และลำคอ เป็นต้น
6. การตรวจพิเศษอื่น ๆ
การรักษา
 การตรวจพบโรคมะเร็ง  ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกย่อมเป็นผลดีต่อการรักษา  ซึ่งวิธีการรักษานั้น มีดังนี้
1. การผ่าตัด  เพื่อเจาะหรือตัดเอาก้อนมะเร็งออก
2. รังสีบำบัด เพื่อหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและบรรเทาการเจ็บปวด
3. เคมีบำบัด คือการใช้ยาเพื่อทำลาย หรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง  และทำให้เสื่อมสลายไปในที่สุด
4. การรักษาโดยการใช้ฮอร์โมน  เพื่อหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งหรือเพื่อจุดมุ่งหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. รักษาโดยการปรับปรุงระบบต้านทานของร่างกายให้ดียิ่งขึ้น  จนสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งให้หมดไปจากร่างกายได้
6. โดยการผสมผสานวิธีการดังกล่าวข้างต้น
สัญญาณอันตราย  7  ประการ
   เนื่องจากโรคมะเร็งส่วนใหญ่  ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง การป้องกันก็ลำบาก  แต่โรคมะเร็งบางตำแหน่งก็ทราบสาเหตุนำ หรือสาเหตุร่วม ซึ่งอาจจะหลีกเลี่ยงได้
  ดังนั้นทุกคนควรจะต้องตรวจ  สำรวจร่างกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอ  และควรให้แพทย์ตรวจอย่างน้อยปีละครั้ง  หรือถ้าพบอาการผิดปกติก็ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที เช่น
1. มีเลือดออก หรือมีสิ่งขับออกจากร่างกายผิดปกติ เช่น มีตกขาวมากเกินไป
2. มีก้อน หรือตุ่ม เกิดขึ้นที่ใดทีหนึ่งของร่างกายและก้อนนั้นโตเร็ว
3. มีแผลเรื้อรัง
4. มีการถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะผิดปกติหรือเปลี่ยนไปจากนิสัยเดิม
5. เสียงแหบหรือไอเรื้อรัง
6. กลืนอาหารลำบาก หรือรับประทานอาหารแล้วไม่ย่อย
7. มีการเปลี่ยนแปลงของหูดหรือไฝ เป็นต้น