ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :


เด็กสมาธิสั้นและซุกซนผิด ปกติ (Attention - Deficit Hyperactivity Disorder)


เด็กสมาธิสั้นและซุกซนผิด ปกติ  (Attention  -  Deficit  Hyperactivity  Disorder)

1. หลีกเลี่ยงคำสั่ง  การใช้คำ “ห้าม”  “อย่า”  หรือ  “ไม่” ซ้ำ  และบ่อยเกินไป
2. แสดงความชื่นชม และยอมรับเมื่อเด็กกระทำดี  เน้นในเรื่องความสำเร็จในการทำงาน  เป็นการช่วยเสริมความภาคภูมิใจ
3. ปฏิบัติกับเด็กด้วยท่าทีสงบสื่อด้วยสายตาที่แสดงความชื่นชม หรือเอาจริงใช้คำพูดสั้น ๆ  ชัดเจนด้วยเสียงปกติ
4. ในการมอบหมายงานแต่ละครั้ง  ควรให้เด็กทำให้เสร็จทีละอย่าง  ใช้การเคลื่อนไหวมาเป็นประโยชน์ให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กขยัน
5. ให้รางวัลเมื่อเด็กมีสมาธิและตั้งใจในการทำงานเช่นการการระบายสี การอ่าน,การต่อไม้บล็อก,ช่วยงานบ้าน ฯลฯ
6. รักษาระเบียบภายในบ้านให้เด็กปฏิบัติโดยสม่ำเสมอเป็นกิจวัตรตามตารางที่วางไว้   เช่น   เวลาอาหาร เวลาทำการบ้าน เวลานอน  ฯลฯ
7. หลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในที่ชุมชนที่มีคนแออัด  เช่น ห้างสรรพสินค้า   ตลาด  ร้านอาหาร  หรือในสถานที่ทีเด็กจะถูกกระตุ้นได้ง่าย
8. หลีกเลี่ยงการพาไปในงานที่มีพิธีการหรือสถานที่ ๆ ต้องการความสงบ และความมีระเบียบเรียบร้อย
9. ของเล่นไม่ควรมีมากเกินไปให้เล่นทีละอย่าง  หลีเลี่ยงการเล่นรุนแรง  เล่นเสียงเอะอะอึกทึก  และฝึกให้เด็กรู้จักเก็บของเล่นทุกครั้ง
10. ไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่นจนเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลีย  เพราะจะทำให้เด็กมีอาการซุกซนเพิ่มมากขึ้น  ทำให้ยากต่อการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม
11. หลีกเลี่ยงการยั่วยุ  และเย้าแหย่ให้เด็กเกิดอารมณ์
12. หลีกเลี่ยงการลงโทษที่ใช้ความรุนแรง  เช่น  ตี  ทำร้ายร่างกาย  กักขังให้เกิดความกลัว  แต่ควรใช้วิธีแยกเด็กให้อยู่ในที่สงบ
13. ไม่ควรกล่าวประนามเด็กในทางไม่ดี  และควรป้องกันเด็กให้พ้นจากการไม่เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น
14. จัดหาสถานที่ให้เด็กได้ออกกำลังกายเพื่อระบายพลังที่เด็กมีอยู่ไม่ควรกักขังให้อยู่ในที่จำกัดควรเป็นสถานที่กลางแจ้งที่เด็กสามารถวิ่งกระโดด แต่ต้องระวังอันตรายด้วย
15. พ่อ แม่  ต้องตระหนักว่าเด็กมีความบกพร่องภายในสมองที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเคลื่อนไหว  ยังไม่มีวิธีที่จะหยุดความซนไม่อยู่นิ่งได้แต่สามารถควบคุมให้ประพฤติในทางที่เหมาะสมได้