ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :


การฉีดอินซูลีน


การเก็บรักษาอินซูลิน
1. อินซูลินที่เก็บไว้ใช้นานๆ ควรเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ     4 – 8 องศาเซลเซียส  โดยวางตามชั้นต่าง ๆ  ในตู้เย็น  ยกเว้นช่องทำน้ำแข็งและบริเวณใกล้ดวงไฟ 
2. อินซูลินที่เปิดฝาแล้วสำหรับใช้ฉีดทุกวัน  ถ้าเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง (30 องศาเซลเซียส) จะอยู่ได้นาน 1 เดือนจะเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2- 8 องศาเซลเซียส  อยู่ได้นาน 3 เดือน
3. เมื่อต้องเดินทางไกล  ไม่จำเป็นต้องแช่ขวดอินซูลินในกระติกน้ำแข็ง  เพียงระวังไม่ให้ถูกแสงแดด  หรือความร้อนอบอ้าวหรือทิ้งไว้ในรถที่มีอุณหภูมิสูง  เมื่อถึงที่พักควรนำขวดอินซูลินเก็บไว้ในที่เย็นหรือแช่ในตู้เย็นถ้ามี
4. ก่อนใช้ควรตรวจสอบป้ายแสดง  วัน  เวลา  ยาหมดอายุข้างขวดควรจดบันทึกไว้ต่างหากเนื่องจากสลากยาอาจหลุดลอกไปได้

วิธีเตรียมยาฉีด
- อินซูลินชนิดน้ำใสไม่ต้องคลึงขวดให้น้ำยาคืนรูปก่อนที่จะดูดยา
- อินซูลินชนิดน้ำขุ่นต้องคลึงขวดให้น้ำยาคืนรูปก่อนดูดน้ำยาตำแหน่งที่ฉีดยา
 ตำแหน่งที่อินซูลินดูดซึมได้ดีที่สุด     คือ  บริเวณหน้าท้อง   รองลงมาคือ   ต้นแขนด้านนอก   และหน้าขาตามลำดับ
 บริเวณหน้าท้องเป็นตำแหน่งที่แนะนำให้ฉีดมากที่สุดเนื่องจากมีไขมันสะสมอยู่มาก  มีการดูดซึมยาที่ดีและค่อนข้างสม่ำเสมอสามารถหมุนเวียนได้หลาย  ๆ  ตำแหน่ง  ระวัง…? ไม่ให้ฉีดใกล้สะดือ ต้องฉีดห่างออกมา 2 นิ้ว (5 ซม.) จากสะดือ
 บริเวณหน้าขาให้ฉีดเมื่อจำเป็น  เช่น  มีแผลบริเวณหน้าท้อง  เป็นต้น  โดยให้ฉีดต่ำกว่าโคนขาลงมา 4 นิ้ว     (10ซม.) และเหนือเข่า ขึ้นมา 4 นิ้ว
 ตำแหน่งที่ฉีด การฉีดห่างจากการฉีดครั้งที่แล้วประมาณ  1  นิ้ว  ครึ่ง  อย่าให้ซ้ำที่เดิม  เพราะอาจแข็งเป็นไต ทำให้ดูดซึมยาได้ไม่ดี แต่ต้องฉีดบริเวณเดียวกัน เช่น หน้าท้อง,แขนข้างขวา อย่างน้อย 1-2 อาทิตย์
 การตรวจดูบริเวณที่ฉีดอินซูลินทุก 2 – 3  วัน  โดยใช้นิ้วกดลงเบา  ๆ  และคลึงไปตามบริเวณที่ฉีด  หากพบว่ามีก้อนแข็ง ๆ  หรือมีรอยบุ๋มหรือมีอาการเจ็บ  หรือรู้สึกบอบช้ำใต้ผิวหนังหรือสังเกตเห็นว่าผิวหนังเปลี่ยนสีไป  ให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทราบและงดฉีดบริเวณนั้นทันที  จนกว่าอาการต่าง  ๆ จะดีขึ้น

ขั้นตอนการฉีดอินซูลิน
1. ล้างมือให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้งทุกครั้งก่อนฉีดยา  กลิ้งขวดยาอินซูลิน ในฝ่ามือทั้ง  2  ข้าง อย่า เขย่าขวดอินซูลิน (ชนิดใสไม่ต้องกลิ้ง)
2. ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดจุกยางของขวดยาอินซูลิน
3. ดูดลมเข้ามาในหลอดฉีดยาให้จำนวนเท่ากับปริมาณยา  (หน่วยเป็นยูนิต)  ที่ต้องการ
4. แทงเข็มฉีดยาให้ผ่านจุก ยางเข้าไปในขวดยา แล้ว ดันอากาศเข้าไปในขวด คว่ำขวดยาลง แล้วค่อยๆ ดูดยาอินซูลินเข้าหลอด ฉีดยาในปริมาณที่ต้องการ
5. ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดผิวหนัง บริเวณฉีด
6. ใช้มือข้างหนึ่งดึงผิวหนังบริเวณที่ฉีดให้สูงขึ้น ลำแล้วแทงเข็มฉีดยาลงไปตรง ๆ ให้ตั้งฉากกับ ผิวหนังเข้าชั้นใต้ผิวหนัง ให้มิดเข็ม แล้วค่อยๆดัน ยาเข้าไปจนหมด
7. ถอนเข็มฉีดยาออกใช้สำลีกดตำแหน่งที่ฉีดยาไว้ชั่ว ขณะถ้ามีเลือดออกไม่ควร คลึง หรือนวดบริเวณฉีด ยา เข็มฉีดยาใช้แล้วทิ้ง หรือเก็บไว้ใช้ได้อีก 2–3 วัน โดยการสวมปลอก  นำไปไว้ใน  ตู้เย็น และนำมาใช้อีกได้ (อย่านำเข็มไปล้างหรือเช็ด)  การฉีดยาควรฉีด ก่อนรับประทานอาหารครึ่งชั่วโมง
 
ขั้นตอนการฉีดยาอินซูลินผสมสองชนิด
     ชนิดออกฤทธิ์สั้น (น้ำใส) และชนิดออกฤทธิ์ยาว
1. ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ เช็ดจุกยางของขวด อินซูลินทั้ง  2  ข้าง
2. ดูดลมเข้าไปในหลอดฉีดยาให้มีปริมาณเท่า กับยาน้ำขุ่นที่ต้องการฉีดใส่ลมเข้าไปในขวดอินซูลินน้ำขุ่นอย่าพึ่ง ดูดยา
3. ดูดลมเข้าไปในหลอดฉีดยาให้มีปริมาณเท่า กับยาน้ำใสที่ต้องการฉีด ใส่ลมเข้าไปในขวด อินซูลินชนิดน้ำใส
4. ดูดอินซูลินน้ำใสออกมา เท่ากับปริมาณที่ต้องการ
5. กลับมาดูดอินซูลินชนิดน้ำขุ่นเข้ามาให้ได้ขนาดรวมตามที่ต้องการ แล้วนำไปฉีดทันที