ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :


คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม


คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

1. การควบคุมอาหาร
• โปรตีนควรมีคุณภาพสูง  เช่น  จากเนื้อปลา, ไข่ขาว
• แป้ง  และคาร์โบไฮเดรต  รับประทานได้ตามปกติ  ยกเว้นผู้ป่วยโรคเบาหวาน
• ไขมัน  ควรน้อย  อาจใช้น้ำมันพืชที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง  เช่น น้ำมันถั่วเหลือง
• เกลือแร่  หลีกเลี่ยงอาหารที่มีเกลือโซเดียมอาหารรสเค็ม  ผงชูรส  ซอส  น้ำปลา  อาหารกระป๋อง  ผงฟู  อาหารหมักดอง  อาหารแปรรูป  เช่น  ไส้กรอก  หมูยอ  กุนเชียง
• หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโปตัสเซียมสูง  เช่น  ผักสด , ผลไม้  เช่น  ส้ม ,มะละกอ ,กล้วย,มะขาม ฝรั่ง
• วิตามิน  ผู้ป่วยที่ฟอกเลือดจะเสี่ยงต่อการขาดวิตามิน  จากรับประทานไม่พอและสูญเสียไปขณะฟอกเลือด  ควรได้รับวิตามินเสริม  ได้แก่  วิตามินบี 2  บี 6  บี 12  ไนอาซิน
• การควบคุมน้ำดื่ม  ดื่มน้ำ  ต้องจำกัดน้ำดื่มในหนึ่งวัน  เท่ากับปริมาณปัสสาวะในวันนั้น  + 500  ซีซี
2. ทำกิจวัตรประจำวัน  ได้เกือบเหมือนคนปกติ
       สามารถทำงานและเล่นกีฬาที่ไม่หักโหมมาก  วิ่งเหยาะ ๆ  ,เดินออกกำลังกาย  ยกเว้นในรายที่สูงอายุและความดันโลหิตสูง    นอกจากนี้ญาติ    ควรกระตุ้นให้ผู้ป่วยทำกิจวัตรส่วนตัว  เช่น  แปรงฟัน, อาบน้ำ, เดินเล่น
3.  ดูแลเส้นเลือดที่ใช้ฟอกเลือด                      
       มักมีอาการติดเชื้อได้ง่ายควรดูแลให้แห้ง  และสะอาด  หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกน้ำ  หรือเหงื่อไคล  ถ้ากดเจ็บ  แผลแดง  หรือมีไข้  รีบแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบ  แขนข้างที่ทำผ่าตัดต่อเส้นเลือดแบบถาวร  หลังวันผ่าตัด  หมั่นออกกำลังแขนที่ผ่าตัดด้วยการกำมือ  เกร็งแขน  สลับกับแบมือวันละหลาย ๆ ครั้ง  เพื่อให้เส้นเลือดดำโตและแข็งแรงใช้งานได้ดี  หลีกเลี่ยงการเจาะเลือด  หรือวัดความดัน,งอแขนข้างนั้น  เพราะอาจทำ
ให้เส้นเลือดเสียได้
4.   การเตรียมตัวในวันมาฟอกเลือด
      ก่อนมาฟอกเลือด 4 – 6  ช.ม.  ควรงดยาลดความดัน  เพื่อป้องกันภาวะความดันเลือดตกในระหว่างทำการฟอกเลือด  (ยกเว้นบางราย  แพทย์อาจให้ทานตามปกติได้)  ในรายที่มีประจำเดือน,ถ่ายอุจจาระดำ, อาเจียนเป็นเลือด, มีบาดแผลจากการถอนฟัน , หรือ     หัตถการอื่น ๆ  ควรแจ้งพยาบาล หรือแพทย์     ทราบทุกครั้ง  เพื่อลดขนาดยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดในขณะทำการฟอกเลือด  มิฉะนั้นผู้ป่วยอาจมีเลือดออกมาก  จนเกิดอันตรายได้
5.  รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ 
       และปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ   ของพยาบาลและแพทย์
6.  ชั่งน้ำหนักตัวทุกวัน
       ควรควบคุมไม่ให้น้ำหนักตัวเพิ่มมากกว่าวันละ 0.5  กิโลกรัม
7. หลังการฟอกเลือด  1–2 วัน
   อาจยังมีผลตกค้างของยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดอยู่ควรหลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกแรงๆ ซึ่งจะทำให้เกิดซ้ำหรือห้อเลือดได้และถ้าต้องการตรวจรักษาด้านอื่นๆ  เช่น  ทำฟัน , ตัดไฝ, ถอดเล็บ ,ตรวจหรือผ่าตัดตา  ควรแจ้งให้แพทย์และพยาบาลทราบก่อนทุกครั้ง