ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :


การดูดน้ำมูกและเสมหะด้วยลูกยางแดงอุปกรณ์


การดูดน้ำมูกและเสมหะด้วยลูกยางแดงอุปกรณ์
1. ลูกยางแดง เบอร์ 2  สำหรับเด็กเล็ก   ลูกยางแดง  เบอร์ 4 สำหรับเด็กโต
2. ผ้าห่อตัว
3. กระดาษทิชชูหรือภาชนะ เพื่อใช้รองน้ำมูกและเสมหะที่จะบีบทิ้งจากลูกยางแดง
 
วิธีการ
 1. ใช้ผ้าห่อตัวเด็กให้แน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเอามือปัดและดิ้นไปมาเมื่อเด็กอยู่นิ่ง ๆ ผู้ดูดเสมหะจะได้ดูดเสมหะได้ด้วยความนุ่มนวล
 2. ใช้มือข้างที่ถนัดจับลูกยางแดงและบีบลมออกให้แฟบ  เตรียม พร้อมที่จะดูด ขณะที่มืออีกข้างจับหน้าเด็กให้เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง
 3. สอดปลายลูกยางแดงเข้าในรูจมูกทีละข้าง โดยให้สอดเข้าไปตื้น ๆ พร้อมกับปล่อยมือช้า ๆ น้ำมูกจะถูกดูดเข้ามาในลูกยางแดง
4. บีบน้ำมูกที่ดูดมาได้ทิ้งในทิชชูหรือภาชนะที่เตรียมไว้
 5. ทำซ้ำแบบเดิม และดูดน้ำมูกออกจนหมดในจมูกแต่ละข้าง
 6. หากเด็กมีเสมหะในปอดค่อย ๆ สอดปลายลูกยางแดงเข้าไปในปากจนกระทั่งถึงโคนลิ้น จึงจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กไอ
7. ขณะเด็กไอจะมีเสมหะขึ้นมาในคอ ปล่อยลูกยางแดงให้ดูดเสมหะเข้ามาช้า ๆ
8. บีบเสมหะทิ้งในกระดาษทิชชูหรือภาชนะที่รองรับและดูดเสมหะซ้ำอีกจนกระทั่งไม่ได้ยินเสียงเสมหะครืดคราดในลำคอ
หมายเหตุ :
 การจับให้เด็กหันหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง เป็นการป้องกันไม่ให้เด็กสำลักเอาน้ำลายหรืออาหารเข้าปอด หากขณะดูดน้ำมูกหรือเสมหะแล้วเด็กอาเจียนออกมาพร้อม ๆ กัน
การล้างทำความสะอาด :
 หลังดูดเสมหะทุกครั้ง  นำลูกยางแดงไปล้างน้ำสบู่ และบีบล้างในน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง ควรนำไปต้มน้ำเดือดนานประมาณ 5 นาที วันละ  1 ครั้ง