ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :


การขับเสมหะออกจากปอดและหลอดลม


การขับเสมหะออกจากปอดและหลอดลม
ต้องอาศัยองค์ประกอบต่อไปนี้
1. การจัดท่าผู้ป่วย (Postural drainage)
2. การเคาะ (Percussion)
3. การสั่นสะเทือน (Vibration)
4. การไออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective cough)
หลักการทั่วไปในการเคาะปอด
1. การจัดท่าเพื่อระบายเสมหะ เป็นวิธีการที่อาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (gravity) เป็นหลัก  โดยจัดให้ส่วนของปอดที่ต้องการระบายอยู่เหนือกว่าหลอดลมและปากทำให้เสมหะไหลออกจากหลอดลมเล็กสู่หลอดลมใหญ่และถูกขับออกโดยกระตุ้นให้ผู้ป่วยไอและบ้วนเสมหะ
2. การเคาะ (Percussion) ใช้อุ้งมือไม่ควรใช้ฝ่ามือ โดยทำมือให้เป็นลักษณะคุ้ม นิ้วแต่ละนิ้วชิดกันที่เรียกว่า Cupped hand  เคาะบริเวณทรวงอกส่วนที่ได้รับการจัดท่า
3. ใช้ผ้ารองบนส่วนที่จะเคาะ
4. การเคาะแต่ละท่าควรใช้เวลาประมาณ 1 นาที 
5. ขณะเคาะหากผู้ป่วยไอ  ควรหยุดเคาะให้ใช้การสั่นสะเทือนแทนโดยใช้มือวางราบพร้อมทั้งเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณต้นแขนและหัวไหล่ ในจังหวะการหายใจเข้าเต็มที่และกำลังหายใจออก
6. ฝึกการไอให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ผู้ป่วยหายใจเข้าเต็มที่ช้า ๆ กลั้นไว้สักครู่ และไอออกมาโดยเร็วและแรง
7. ควรเคาะก่อนรับประทานอาหารหรือขณะท้องว่าง หรืออย่างน้อย 2 ชั่วโมง  หลังรับประทานอาหาร  เพื่อป้องกันการสำลักและอาเจียน