ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :


วัณโรค


วัณโรค  คืออะไร
 วัณโรค  เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง  เป็นได้ในอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย  แต่ที่มากที่สุดคือ
วัณโรคปอด      ติดต่อโดยทางเดินหายใจเอาเชื้อวัณโรคเข้าสู่ร่างกาย
 แหล่งแพร่เชื้อวัณโรค  คือ 
ตัวผู้ป่วยวัณโรคเมื่อผู้ป่วย ไอ จาม เชื้อจะออก มากับละอองเสมหะทำให้ผู้ใกล้ชิดสูดลมหายใจ  เอาเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้  ถ้าร่างกายอ่อนแอก็จะทำให้ป่วยเป็นวัณโรคได้ง่าย
วัณโรคป้องกันได้โดย
    1.  นำเด็กแรกเกิดถึง  1  ปี  ไปรับการฉีดวัคซีน  บีซีจี  ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง  หรือ  สถานีอนามัยใกล้บ้าน
    2. ฉีดวัคซีน  บีซีจี  กระตุ้นอีก  1  ครั้งในช่วงอายุ  7   ขวบ
จะรู้ได้อย่างไรว่าป่วยเป็นวัณโรคปอด
อาการสำคัญของวัณโรคปอด
1. ไอเรื้อรังเกิน  3  สัปดาห์
2. เบื่ออาหาร
3. น้ำหนักลด
4. มีไข้ต่ำ ๆ  เหงื่อออก
5. เจ็บหน้าอก
6. ไอเป็นเลือดหรือมีเลือดปนเสมหะ
***  อาการเหล่านี้จะเป็น  ๆ  หาย ๆ และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  เมื่อปอดถูกเชื้อทำลายมากก็จะมีอาการหายใจหอบเหนื่อย  ไอมากขึ้น ***
ควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อป่วยเป็นวัณโรค...
1. รับประทานยาให้สม่ำเสมอทุกวันตามแพทย์สั่ง  อย่าหยุดยาเองโดยเด็ดขาด
2. เมื่อรับประทานยามีอาการผิดปกติ  เช่น  มีผื่นคันตามตัว  ปวดข้อ  อ่อนเพลีย   ตัวเหลือง   ตาเหลือง   ชาตามปลายมือปลายเท้า ปวดศีรษะ  มึนงง  อาเจียน  ปวดกล้ามเนื้อ  ปัสสาวะสีเหลือง อาการที่กล่าวนี้เป็นผลของยา  ไม่ควรหยุดยาเอง
3. รับประทานอาหารให้ครบ  5  หมู่  เช่น  เนื้อ  นม  ไข่  ผักสด  ผลไม้
4. พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ วันละ  6 – 8  ชั่วโมง
5. งดดื่มสุรา  สูบบุหรี่  ยาเสพติดทุกชนิด
6. ปิดปาก  จมูก  เวลาไอ  จาม
7. ทำลายเสมหะโดยฝังหรือเผา
8. จัดบ้านเรือนให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  ที่นอน  หมอนมุ้ง  ให้นำผึ่งแดด
9. ผู้ที่คลุกคลีกับผู้ป่วย  อาจได้รับเชื้อวัณโรคจึงควรนำทุกคนในบ้านไปรับการตรวจด้วย
วิธีตรวจหาเชื้อวัณโรคปอด
1. ตรวจเสมหะ
2. เอ็กซเรย์ปอด
การปฏิบัติตัวเมื่อ ไอมีเลือดออก
1. ไอมีเลือดออก  ส่วนมากเลือดจะหยุดเอง  ไม่ต้องตกใจมากเกินไป
2. นอนพักทันที  โดยนอนตะแคงทับด้านที่มีอาการแสบร้อนตรงหน้าอก
3. หลีกเลี่ยงสิ่งระคายเคือง  เช่น  ควัน  ฝุ่นละออง  อาหารที่เผ็ด  ร้อน
4. หลังเลือดหยุดใหม่ ๆ  ห้ามขากเสมหะแรง ๆ งดดื่มน้ำร้อนให้ดื่มน้ำเย็นหรือ อมน้ำแข็ง
5. รับประทานยาแก้ไอตามแพทย์สั่ง
6. หากอาการไม่ดีขึ้นรีบไปพบแพทย์
กลวิธีในการรักษาวัณโรคแนวใหม่ปัจจุบัน   ได้นำวิธีการรักษาวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยง   ด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรงเพราะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในโลก  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประทานยาถูกต้อง และครบถ้วน   เนื่องจากมีพี่เลี้ยงเฝ้าดูแลการรับประทานยาต่อหน้าทุก ๆ วัน  ใครคือ  พี่เลี้ยง
1. บิดา   มารดา   บุตร   ภรรยา  สามี  พี่น้อง  ญาติ
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.
3. ผู้นำชุมชน
หน้าที่ของพี่เลี้ยง
1. จัดยาให้ผู้ป่วยรับประทานทุกวัน ตามแพทย์สั่ง
2. สังเกต  ซักถามผู้ป่วยถึงอาการแพ้ยา  เช่น  มีผื่นคันรุนแรง  คลื่นไส้  อาเจียน  ตัวเหลือง  ตาเหลือง   อ่อนเพลีย  เป็นต้น
3. แนะนำผู้ป่วยให้ไปตรวจเสมหะและรับยาตามนัดทุกครั้ง