ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :


ผู้ป่วยโรคผิวหนัง


คำแนะนำผู้ป่วยโรคผิวหนัง 
ซึ่งเกิดจากเชื้อรา
เชื้อราพบได้ทั่วไปในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง  ติดต่อได้โดยการสัมผัส  ทั้งทางตรงจากผู้ป่วย  และทางอ้อม  จากเชื้อราบนพื้นบ้าน  เสื้อผ้า  รองเท้า  และของที่ใช้ร่วมกัน  เช่น  เครื่องมือในร้านตัดผม
1. รักษาความสะอาดของร่างกาย  อาบน้ำฟอกสบู่ทุกวัน  เช็ดตัวให้แห้งทุกครั้ง
2. ตัดผม  ตัดเล็บมือ  และเล็บเท้าให้สั้น  ล้างให้สะอาด
3. เมื่อจับหรือเกาบริเวณที่เป็นโรค  ให้ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง
4. ต้มหรือซักเสื้อผ้า  ปลอกหมอน  ผ้าปูที่นอน  โดยแยกซักต่างหากและหมั่นทำที่นอนหมอนมุ้งตากแดดอยู่เสมอ
5. ผ้าเช็ดตัว  เครื่องนอนแยกใช้ต่างหาก  ไม่ปนกับผู้อื่น
6. ถุงเท้าควรซักให้สะอาด  ตากแดดให้แห้ง
7. รองเท้าควรมีสับเปลี่ยน  และนำออกตากแดด
คำแนะนำในการทายา  ควรทายาติดต่อกันนาน  11/2 – 2 เดือน
1. ทายาบริเวณที่เป็น  วันละ 2 ครั้ง  เมื่อทายาแล้ว  หากจำเป็นต้องล้างบริเวณที่ทายา  ให้ทายาซ้ำอีก
2. ควรกินยาติดต่อกันนาน 6 –12 เดือน  สำหรับโรคและเชื้อราที่เล็บมือและเล็บเท้า
3. ต้องมารับการตรวจตามวันและเวลาที่แพทย์นัดโดยสม่ำเสมอ