ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

ตารางการให้บริการวัน

        เช้า (8.00-12.00น.)

          บ่าย (13.00-16.00)

จันทร์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

โดย นพ.สมเกียรติ  ปาละสมิทธิ์

คลินิกทันตกรรม

ตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยพยาบาลเวชปฏิบัติ

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชนโดยทีมสหวิชาชีพ

อังคาร

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

โดย พญ.จินตนา  ช้อนศรี

คลินิกสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

คลินิกทันตกรรม(เคลือบฟลูออไรด์)

ตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยพยาบาลเวชปฏิบัติ

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชนโดยทีมสหวิชาชีพ

 

พุธ

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

โดย นพ.สมเกียรติ  ปาละสมิทธิ์

คลินิกแพทย์แผนไทย  โดยอายุรเวช

คลินิกกายภาพบำบัด  โดยนักกายภาพบำบัด

ตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยพยาบาลเวชปฏิบัติ

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชน

 

พฤหัสบดี

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

คลินิกชะลอไตเสื่อม

โดย พญ.จินตนา  ช้อนศรี

คลินิกกายภาพบำบัด  โดยนักกายภาพบำบัด

ตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยพยาบาลเวชปฏิบัติ

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชน

 

ศุกร์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิกโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

โดย พญ.จินตนา  ช้อนศรี

ตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยพยาบาลเวชปฏิบัติ

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชนโดยทีมสหวิชาชีพ