ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

เขตพื้นที่รับผิดชอบอาณาเขตรับผิดชอบ

ทิศเหนือ   จรด   ตำบลไร่น้อย
ทิศใต้   จรด   อำเภอวารินชำราบ โดยมีแม่น้ำมูลเป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันออก   จรด   ตำบลปทุม มีอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง เป็นแนวแบ่งเขต ถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย  เทศบาลนครอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก   จรด    ถนนเทพโยธี ตัดกับถนนอุปลีสาน ( สนามบิน ) 
 

ชุมชนที่รับผิดชอบ 

     การแบ่งเขตพื้นที่ แบ่งตามหน่วยการเลือกตั้งมี  18   ชุมชน  ประกอบด้วย 
        ชุมชนที่ 80     ชุมชนวังทอง
        ชุมชนที่ 81     ชุมชนวัดศรีแสงทอง
        ชุมชนที่ 82     ชุมชนสหกรณ์การเกษตร 3
        ชุมชนที่ 83     ชุมชนสหกรณ์การเกษตร 2
        ชุมชนที่ 84     ชุมชนดอนเจ้าปู่ทองแดง 2
        ชุมชนที่ 85     ชุมชนสหกรณ์การเกษตร 1
        ชุมชนที่ 86     ชุมชนโรงเรียนปทุมวิทยากร 1
        ชุมชนที่ 87     ชุมชนศาลากลางบ้านดู่ 1
        ชุมชนที่ 88     ชุมชนดอนเจ้าปู่ทองแดง 1
        ชุมชนที่ 89     ชุมชนสำนักงานขนส่งจังหวัด
        ชุมชนที่ 90     ชุมชนอุปลีสาน 6
        ชุมชนที่ 91     ชุมชนโรงเรียนปทุมวิทยากร 2
        ชุมชนที่ 92     ชุมชนศาลากลางบ้านดู่ 3
        ชุมชนที่ 93     ชุมชนศาลากลางบ้านดู่ 4
        ชุมชนที่ 94     ชุมชนศาลากลางบ้านดู่ 2
        ชุมชนที่ 97     ชุมชนทางเข้าคริสตจักร
        ชุมชนที่ 99     ชุมชนวัดศรีประดู่ทรงธรรม 1
        ชุมชนที่ 100    ชุมชนวัดศรีประดู่ทรงธรรม 2