ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

ประวัติหน่วยงานศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองปทุมวิทยากร   กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี    เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน   2544  ( โดยมี    นายแพทย์ กวี   ไชยศิริ   เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล  )  ตั้งอยู่อาคารเช่า   3   ชั้น  2  คูหา    เลขที่   47/1 , 47/2   ถนนอุปลีสาน    ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตลาดทยาประศาสน์   หลังจากนั้นเปิดให้บริการได้ประมาณ  6 เดือน    ได้ย้ายมาอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นอาคารเช่า  3  ชั้น 1 คูหา  เลขที่  22/1  ถนนอุปลีสาน   จนถึงวันที่  27  กรกฎาคม  2550  ได้ย้ายมาเปิดบริการที่อาคารชั้นเดียว   สร้างโดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในบริเวณพื้นที่โรงเรียนปทุมวิทยากร     ซึ่งบริจาคให้สร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองปทุมวิทยากร   บนพื้นที่  100  ตารางวา    เลขที่   16 ถนนเจริญราษฎร์   ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี      และเปิดให้บริการที่อาคารศูนย์หลังใหม่ตั้งแต่  วันที่  1  สิงหาคม  2550  เป็นต้นมา