ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

ตารางการให้บริการตารางปฏิบัติงาน

วัน

เช้า

08.00-12.00 น. 

บ่าย

13.00-16.00 น. 

เย็น

16.00-20.00 น. 

จันทร์

คลินิกโรคเรื้อรัง

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ตรวจรักษาโรค เยี่ยมบ้าน

งานอนามัยโรงเรียน

ตรวจรักษาโรค

คลินิกทันตกรรม

อังคาร

คลินิกโรคเรื้อรัง

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ตรวจรักษาโรค เยี่ยมบ้าน

งานอนามัยโรงเรียน

ตรวจรักษาโรค

คลินิกทันตกรรม

พุธ

คลินิกชะลอไตเสื่อม

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ตรวจรักษาโรค เยี่ยมบ้าน

งานอนามัยโรงเรียน

ตรวจรักษาโรค

คลินิกทันตกรรม

พฤหัสบดี

คลินิกโรคเรื้อรัง

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ตรวจรักษาโรค เยี่ยมบ้าน

งานอนามัยโรงเรียน

ตรวจรักษาโรค

คลินิกทันตกรรม

ศุกร์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

เจาะเลือด

ตรวจรักษาโรค เยี่ยมบ้าน

งานอนามัยโรงเรียน

ตรวจรักษาโรค

คลินิกทันตกรรม

ฉีดวัคซีนเด็ก 0-5 ปี ทุกวันพุธแรกของเดือน

        ตรวจมะเร็งปากมดลูก วางแผนครอบครัวทุกวัน