ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

เขตพื้นที่รับผิดชอบอาณาเขต

          ทิศเหนือ         จรด    ถนนอุปลีสาน            ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชยางกูร

          ทิศใต้            จรด    ถนนเขื่อนธานี            ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดใต้

          ทิศตะวันออก   จรด    ถนนบูรพาใน             ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองปทุมวิทยากร

          ทิศตะวันตก     จรด    ถนนชยางกูรและถนนอุปราช  ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองท่าวังหิน

 

ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ        การแบ่งเขตพื้นที่ แบ่งตามหน่วยการเลือกตั้ง 18 ชุมชนประกอบด้วย

1.       ชุมชนที่ 37     ปทุมมาลัย 2

2.       ชุมชนที่ 38     วัดแจ้ง 2

3.       ชุมชนที่ 39     วัดแจ้ง 1

4.       ชุมชนที่ 40     วัดมหาวนาราม 1

5.       ชุมชนที่ 46     ปทุมมาลัย 1

6.       ชุมชนที่ 47     โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1

7.       ชุมชนที่ 48     โรงเรียนอุบลวิทยาคม 2

8.       ชุมชนที่ 49     วัดมหาวนาราม 2

9.       ชุมชนที่ 51     วัดมณีวนาราม

10.     ชุมชนที่ 71     วัดทุ่งศรีเมือง 1

11.     ชุมชนที่ 72     วัดทุ่งศรีเมือง 2

12.     ชุมชนที่ 73     วัดเลียบ 1

13      ชุมชนที่ 95     วัดสารพัฒนึก 1

14.     ชุมชนที่ 96     วัดสารพัดนึก 2

15.     ชุมชนที่ 98     วิทยาลัยพยาบาล

16.     ชุมชนที่ 101   ตลาดเทศบาล 5

17.     ชุมชนที่ 102   วัดพลแพน

18.     ชุมชนที่ 104   วัดเลียบ 3