/// ห้องผ่าตัด /// การเลื่อน .left ให้ดู x1Pos + อะไร??? /// ขยายบรรทัดให้ลงมา ยังหาไม่เจอ ////      ////addDK //// position:left; ผลลัพธ์ ภาพอยู่นิ่ง ไม่มีเคลื่อนไหว //// position:absolute; ผลลัพธ์ ภาพจะเคลื่อนที่ไปตาม changeposition //// cursor:pointer; //// addDK