ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

งานรักษาพยาบาลบริการหลัก

1.  บริการซักประวัติคัดกรองและให้การพยาบาลผู้ป่วย

2.    การตรวจและวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเวชปฏิบัติทั่วไป

3.    กิจกรรมหัตการเพื่อการรักษาพยาบาล เช่น

1)    เจาะเลือด

2)    ให้สารน้ำ

3)    ฉีดยา

4.    บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและให้คำปรึกษาก่อนเจาะเลือดตรวจเอดส์

5.    บริการตรวจสุขภาพทั่วไป

6.    บริการตรวจสุขภาพเพื่อเข้าเรียน/เข้าทำงาน/ไปต่างประเทศ

7.    บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

 

8.    ให้ข้อมูลผู้ป่วยและญาติ เกี่ยวกับการเจ็บป่วย