ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยตรวจเวชปฏิบัติครอบครัว

(Family Medicine OPD)

 

 

ให้บริการผู้ป่วยนอกอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ไม่ฉุกเฉินทุกประเภท ในวันและเวลาราชการ 8.00-16.00 น. ตั้งแต่การคัดกรองก่อนพบแพทย์ การตรวจรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์ การคัดกรองหลังพบแพทย์ จนถึงรับยากลับบ้าน  หรือส่งเข้าพักในหอผู้ป่วย รวมถึงการส่งต่อหน่วยหรือสถานบริการอื่น