โครงการเยียมบัณฑิตแพทย์

โครงการคิดตามบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 6 กลุ่มที่ 1/58

โครงการติดตามบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 6

กลุ่มที่ 1   ณ โรงพยาบาล/สถานที่ปฏิบัติงานของบัณฑิตแพทย์

จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร

วันที่ 5-6 มกราคม 2558

อ่านเพิ่มเติม: โครงการคิดตามบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 6 กลุ่มที่ 1/58

โครงการคิดตามบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 4 กลุ่มที่ 3/55

โครงการคิดตามบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 4

กลุ่มที่ 3 วันที่ 30 - 31 มกราคม 2556

ณ จังหวัดยดสธร  จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม: โครงการคิดตามบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 4 กลุ่มที่ 3/55

โครงการติดตามบัณฑิตแพทย์รุ่นที่4 กลุ่มที่1/55

โครงการติดตามบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 4

กลุ่มที่ 1 วันที่ 12-14 ธันวาคม 2555 สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และอำนาจเจริญ

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการติดตามบัณฑิตแพทย์รุ่นที่4 กลุ่มที่1/55

โครงการคิดตามบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 4 กลุ่มที่ 2/55

โครงการคิดตามบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 4 กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 2 วันที่ 17 - 18 มกราคม 2556

ณ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม: โครงการคิดตามบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 4 กลุ่มที่ 2/55