คำปรึกษางานวิจัย

              เป็นที่ทราบกันดีว่า ทักษะการทำวิจัยที่เหมาะสมนั้นมีความจำเป็นในการดำเนินงานวิจัยให้มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ จากประสบการณ์ในการวิจัยและการสอนงานวิจัยในหลายๆ สถาบัน พบว่า การเรียนรู้งานวิจัยที่ดีที่สุดนั้นคือ การเริ่มต้นทำงานวิจัย และเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้มีประสบการณ์ การเรียนรู้ด้วยการทำจริงดังกล่าวน่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะการวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สุด ทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก จึงได้จัดให้มีช่องทางหรือบริการสำหรับขอรับคำปรึกษาและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการทำวิจัยและในการสอนด้านงานวิจัยทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย โดยจะเน้นไปที่การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ประเด็นหรือเคล็ดลับที่สำคัญในการทำวิจัยจริงๆ โดยเฉพาะในการทำวิจัยที่ใช้บ่อยสำหรับเวชปฏิบัติในชีวิตจริง อะไรคือสิ่งที่จำเป็น อะไรคือสิ่งที่ยืดหยุ่นได้ กรณีมีอุปสรรคในการทำวิจัย มีทางอ้อมให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างไร 

             วัตถุประสงค์หลัก คงไม่ใช่การฝึกแพทย์ให้เป็นนักวิจัย หากแต่เป็นการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการทำวิจัยโดยการทำจริง และให้ได้ผลลัพธ์เป็นผลงานวิจัยที่เป็นรูปธรรม สามารถตีพิมพ์หรือเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ที่ทำให้การดูแลผู้ป่วยดีขึ้น ซึ่งคือคุณค่าที่สำคัญที่สุดของการทำวิจัยซักชิ้น บริการให้คำปรึกษางานวิจัยนี้จัดให้ไว้สำหรับแพทย์ทุกท่าน ไม่ว่าท่านต้องการจะทำวิจัยเพื่อเลื่อนขั้น หรือทำวิจัยให้ได้องค์ความรู้หรือข้อมูลเพื่อนำไปปรับเปลี่ยนระบบงาน หรือมุ่งมั่นอยากเป็นแพทย์นักวิจัย หรือแม้กระทั่งมีข้อสงสัยเวลาอ่านบทความตีพิมพ์หรือเปเปอร์ไม่เข้าใจ หรือไม่แน่ใจว่าเปเปอร์น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน หรือเตรียมตัวอย่างไรให้นำเสนองานได้อย่างมืออาชีพ 

            กรณีมีความสนใจที่จะทำวิจัย หรือมีข้อสงสัยใดๆ ที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย สามารถติดต่อที่ นพ.ปริญญา ชำนาญ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-3117711 หรือที่ คุณอรทัย ศรีสว่าง กลุ่มวิจัยโรคทางคาร์ดิโอเมตาบอลิก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โทรศัพท์ 045-244972 เพื่อนัดหมายการพูดคุยปรึกษาหารือต่อไป หรือส่งอีเมลมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

วิจัยไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิด!