จิตอาสา สรรพสิทธิ์Big Cleaning Day
 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสา สรรพสิทธิ์Big Cleaning Day” เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง/เสฐียรพงษ์ มณีขาว