ตลาดสีเขียว ต้านโควิด
กลุ่มงานสุขศึกษาและกลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานพิธีเปิดตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ ห้วยวังนอง ต้นแบบตลาดนัด ป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยมีนายอุทัย  ทองเดช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด เวลา 14.30 น. ณ บริเวณลานหน้าตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ ห้วยวังนอง ริมอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี