5ส. Big Cleaning Week

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์กิจกรรม “Big cleaning week” จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส ตามที่สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือ ให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ “Big Cleaning week” ทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกโรงพยาบาล เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019