ขอขอบคุณ

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ โดยกลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับ กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กลุ่มการพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมวันเด็กที่ มณฑลทหารบกที่ 22 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 มีกิจกรรม ล้างมือป้องกันโรค รักการอ่าน ล้วงไหปริศนาคำทาย เล่นเก่งอีคิวด๊ อาณาจักรฟัน เด็กและผู้ปกครองได้รับความรู้และสนุกสนาน
มณฑลทหารบกที่ 22
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973