วิดีโอ

ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค รพ สรรพสิทธิ์
แนะนำกลุ่มงานสุขศึกษา 31 พค 60
มาร์ช รพ สรรพสิทธิประสงค์
Infographic Thailand Motion Milk CODE เพื่อปกป้องนมแม่
Chair Exercise
Stroke fast track Sunpasit
อีโบลา - Ebola
MERs ไม่น่ากลัวถ้ารู้วิธีป้องกัน
เวทีคนดีมีเรื่องเล่า 24 มิถุนายน 2559
สรุปกิจกรรม รพ ปลอดบุหรี่ มค 57 มีค 58
vision 100 ปี รพ สปส อบ 15 16 มีค 58
โรงพยาบาลคุณธรรม 20 22 เมย 58
สัปดาห์วันความดันโลหิตสูงโลก
วันงดสูบบุหรี่โลก58
วันผู้บริจาคโลหิตโลก58
รพ สรรพสิทธิ์จัดที่นั่งรอตรวจให้พระสงฆ์
แถลงข่าวคอนเสริ์ตเพลงเพื่อลมหายใจ ครั้งที่ 2
เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน 11 กค 57
มหกรรมสุขภาพ 10 กค 57
จังหวัดปลอดบุหรี่ 57 track1
9 ปีกับโครงการช่วยเหลิอเด็กป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง
พัฒนาจิตอาสา 13มิย57
รณรงค์พิษภัยบุหรี่ รร อุบลวิทยาคม 20 มิย 57
รณรงค์พิษภัยบุหรี่ รร สมเด็จ 17 มิย 57
วันบริจาคโลหิต14 มิย 56
OD แพทย์ 7 8 มิย 57 track 1
วันงดสูบบุหรี่ 31 พค 57 รพ สรรพสิทธิ์อุบลราชธานี
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ มอบเครื่องช่วยหายใจพระราชทาน
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกวัดป่าใหญ่16 พค 57
รณรงค์ไข้เลือดออกวัดป่าใหญ่
OD รุ่นที่ 4 track1
วันพยาบาล 57
สงกรานต์ สปส อบ 57
สัปดาห์ลดการกินเค็ม รพ สรรพสิทธิ์ 11 มีค 57
OD รุ่นที่2 ช่วงที่1
รณรงค์ พิษภัยบุหรี่ รร เทศบาล2หนองบัว
Home Ventilator9
รณรงค์ พิษภัยบุหรี่ รร.เทศบาลบูรพา18กพ57
รพ ปลอดบุหรี่ 57
กีฬา สธ 57 track1
กีฬาสี รพ.สปส.อบ 28 ธค 56 1
ซ้อมอัคคีภัย 57
รพ ปลอดบุหรี่ 57
โครงการลดอ้วนลดพุง 13 ธค 56
big cleaning day sunpasit 2013
โครงการอบรมผู้นำบำบัดผู้เสพยารุ่นที่1
Home Ventilator3
Home Ventilator 1
วันหัวใจโลก 4 คต 56โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973