สื่อสิ่งพิมพ์

คู่มือวัคซีนโควิค-19 (ฉบับประชาชน) อาการที่พบบ่อยของโรคโควิด-19 (ภาษาไทย-เขมร) อาการที่พบบ่อยของโรคโควิด-19 (ภาษาไทย-ลาว) เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทาง ยุคโควิด-19 ล้างมืออย่างไรให้สะอาด รายนามผู้บริจาคพฤศจิกายน63 ธงโภชนาการผู้สูงอายุ รายนามผู้บริจาคตุลาคม63 รายนามผู้บริจาคกันยายน63 รายนามผู้บริจาคสิงหาคม63 วันมหิดล63 รายนามผู้บริจาคเดือนกรกฎาคม 2563 การฝากขายของร้านค้าสวัสดิการ รายนามผู้บริจาคเดือนมิถุนายน2563 ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ศูนย์ประกันสังคม เรื่องควรรู้เกี่ยวกับเห็ด 37631 ไข้เลือดออก แผ่นพับโคโรนาไวรัส (ภาษาพม่า) แผ่นพับโคโรนาไวรัส(ภาษาเขมร) แผ่นพับโคโรนาไวรัส (ภาษาลาว) แผ่นพับโคโรนาไวรัส (ภาษาจีน) แผ่นพับโคโรนาไวรัส (ภาษาไทย) แผ่นพับ กัญชา แผ่นพับ โรคตาแดง แผ่นพับ โรคต้อหิน แผ่นพับ โรคต้อลมและต้อเนื้อ แผ่นพับ โรคต้อกระจก แผ่นพับ โรคภูมิแพ้อากาศ แผ่นพับ โคโรนา สายพันธ์2019 แผ่นพับ อาหารเพิ่มพุง 12 62 แผ่นพับ การบริโภคอาหารอย่างฉลาด 12 62 แผ่นพับ มารู้จักโรคความดันโลหิตสูง 12 62 แผ่นพับ คู่สัญญาโรงพยาบาล แผ่นพับเบาหวาน 2562 นิ่วทางเดินปัสสาวะ รคที่มากับฝนและภาวะน้ำท่วม 6 โรคที่มากับน้ำท่วม แผ่นพับ ศูนย์พึ่งได้ แผ่นพับ คำแนะนำหลังผ่าตัดปากมดลูกห่วงไฟฟ้า แผ่นพับ อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง 62 แผ่นพับ ไข้เลือดออก 62 คลินิกนอกเวลา 462 การใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุ แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ คำสั่งกลุ่มงานสุขศึกษา2ทับ2562 โปสเตอร์คลินิกนอเวลาราชการ 2019 2 โปสเตอร์คลินิกนอเวลาราชการ 2019 1 แผ่นพับ-ไขมันกินได้เลือกให้ถูกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973