กิจกรรม

  รณรงค์วันไตโลก2564   วันเบาหวานโลก 2563   วันส้วมโลก (World toilet day)   จิตอาสา สรรพสิทธิ์Big Cleaning Day   ตลาดสีเขียว ต้านโควิด   รณรงค์ไข้เลือดออก 2563   Big Cleaning Week : Clean for Love   5ส. Big Cleaning Week   วันการได้ยินโลก 2563   วันไตโลก 2563   รณรงค์ลดฝุ่นละออง PM 2.5   FOCUS GROUP "รวมพลังคนรักษ์สรรพสิทธิ์ รุ่นที่1 "   พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ปีพุทธศักราช 2562    “เส้นทางบุญ” ประจำเดือนมิถุนายน 2562   ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   ร่วมถวายภัตตาหารพระสงฆ์อุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรในการ ลด ละ เลิก บุหรี่   โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริง นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมเส้นทางบุญประจำเดือนเมษายน 2562   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกิจกรรมปั่น รณรงค์ “สงกรานต์ ม่วนซื่น บ่สูบ บ่เมา เคารพกฎ ลดอุบัติเหตุ”   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จ.อุบลฯ   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมในสัปดาห์รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์   ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จัดกิจกรรมถวายสังฆทานเดือนมีนาคม   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมวิชาการ “ความท้าทายทางจริยธรรมในยุค Thailand 4.0   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์ 2562   “Safety in Chemotherapy administration”   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมออมบุญเดือนเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2562   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายดอกบัวเพื่อเป็นพุทธบูชา   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงาน แสงสีเสียง พระวีรกรรม พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมเส้นทางบุญประจำเดือนมีนาคม 2562   ศูนย์แพทย์ฯ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 11 ประจำปี 2561   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดงาน Glaucoma Day 2019 วันต้อหินโลก   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ วันไตโลก “ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง”   ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ นำทีมรองผอ.,ผช.ผอ. สำรวจพื้นที่ใช้สอยและภูมิทัศน์ของรพ.   ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ กล่าวต้อนรับคณะผู้ประชุมสัมมนา “การพัฒนาความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน Community Based Education และ Professionalism”   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมออมบุญเดือนเกิด Clusters ที่ 2   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดงานมหกรรมคุณภาพ 2562   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดการแข่งขันฟุตบอลสรรพสิทธิ์ลีก 2562   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมด้านการแพทย์ จ.อุบลฯ   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมรณรงค์รัก&รักษ์สรรพสิทธิ์&รักษ์โลกเนื่องในวันแห่งความรัก   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมเส้นทางบุญ   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการ “ร้อยใจ ผูกพัน สายใย สู่ความยิ่งใหญ่ 84 ปี สรรพสิทธิ์”   ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ครั้งที่ 2/2562   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีรำลึกถึงคุณความดี และความกล้าหาญของเหล่าบรรดาวีรชนไทย   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือคุณภาพและการตอบแบบประเมินตนเอง”   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมผู้บริหารทางการพยาบาลยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 10   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรม Clusters Driver ที่ 2   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการประจำปี 2562 “Excellence Hospital”   รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระครบรอบ 149 ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973