ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 3 อาคารห้าสิบพรรษามหาวชิราลงกรณ โดยศูนย์ฯ นี้จะเป็นจุดแรกที่ผู้ป่วยต่างชาติใช้ในการติดต่อกับโรงพยาบาลฯ

เกี่ยวกับศูนย์บริการผู้ป่วยต่างชาติ

ด้วยปัจจุบัน ประเทศไทยได้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในสังคมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้มีการดำเนินการจัดระบบบริการสาธารณสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา บูรไนดารุสซาเลม อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ไทย ฟิลิปปินส์ ลาว สิงคโปร์ เวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลาง บริการสุขภาพ ASEAN โดยมุ่งเน้นให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐ สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบบริการจัดการ ด้านวิชาการ บริการ และพัฒนาคุณภาพบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลถูกต้อง รวดเร็ว และมีคุณภาพ และ ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จึงได้ดำเนินการตามนโยบาย สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้สนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลาง บริการสุขภาพ ASEAN โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการจัดการ ด้านวิชาการ บริการ และพัฒนาคุณภาพบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลถูกต้อง รวดเร็ว และมีคุณภาพ และ ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจ

Overview

พร้อมบริการ

24 ชั่วโมง

5 ภาษา

วิดีโอ

คณะกรรมการศูนย์บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

บริการล่าม

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการแปลภาษาต่าง ๆ ดังนี้

program
24 ชั่วโมง 080 158 7680

Hanna

Mr.David Charles

program
24 ชั่วโมง 093 457 1230

เฮียง

Mrs.Hieng Seng

program
24 ชั่วโมง 061 113 6704

เดือน

Mrs.Nga Doeurn

program
24 ชั่วโมง 098 306 0178

คิม

Miss. Kimsrey ya Lon

program
24 ชั่วโมง 093 497 1096

ป๊อป

Miss. Sreyleak Mik

program
24 ชั่วโมง 097 534 6050

พอน

Mr. Pon Put

program
24 ชั่วโมง 063 339 6029

บอส

Mr. Vathana Bun

program
24 ชั่วโมง 098 663 1494

สมหวัง

Mr.Vaing Sam

program
24 ชั่วโมง 087 378 9911

ไทยกี้

นายไทยงา เลิม

program
ช่วยได้ครั้งคราว 099 112 8465

ซันฟี่

Mr. Sunfy Thay

program
ช่วยได้ครั้งคราว 063 508 0515

เชิงชาญ

Mr.Shung Suthear

program
ช่วยได้ครั้งคราว 082 749 1711

หงา

นายสัมพันธ์ หลวงยี

program
24 ชั่วโมง 081 660 8187

วิไลพร

นางวิไลพร ตรีโรจน์พร

program
24 ชั่วโมง 083 385 7758

Henri

Mr.Picavet Henri

program
24 ชั่วโมง 086 265 9264

James

Ajhan James Resho

บริการผู้ป่วยต่างชาติ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ นอกเหนือจากการให้บริการตรวจรักษาชาวไทยแล้ว ทางโรงพยาบาลยังให้บริการตรวจรักษาชาวต่างชาติที่เข้ามารับบริการ

  • บริการตรวจรักษาผู้ป่วยชาวต่างชาติ
  • ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการดูแลสุขภาพของชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย
  • ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการดูแลสุขภาพของชาวลาว เขมร เวียดนาม
  • มีล่ามแปลภาษาต่างชาติ พร้อมให้บริการ
  • บริการตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าไปต่างประเทศ
  • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ
  • บริการรถรับส่งจากสนามบิน ไปยังโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

คำถามที่พบบ่อย

เราได้รวบรวมคำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อเรื่องการติดต่อประสานงานไว้ที่ รายละเอียดด้านล่างนี้

บริเวณ บันไดเลื่อน ชั้น 1, อาคารห้าสิบพรรษามหาวชิราลงกรณ โดยศูนย์ฯ นี้จะเป็นจุดแรกที่ผู้ป่วยต่างชาติใช้ในการติดต่อกับโรงพยาบาลฯ

กิจกรรม

speakers
ประชุม PM ที่ โรงพยาบาลห้าสิบพรรษาฯ
speakers
ประชุมผ่าน VDO Conference กระทรวง ที่ สสจ.อุบลฯ
speakers
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.นครราชสีมา
speakers
ศึกษาดูงานผู้ป่วยติดเชื้อ HIVตามแนวตะเข็บชายแดน กัมพูชา
speakers
ศึกษาดูงาน รพ.เกาะกง ประเทศกัมพูชา
speakers
ประชุมแนวทางการให้บริการชาวต่างชาติ
speakers
กิจกรรมการไปช่วยเหลือในการสื่อสารเมื่อเกิดปัญหาที่หอผู้ป่วย
speakers
กิจกรรมการสอนอาจารย์เดวิด ฌอห์น
speakers
รับคณะผู้ตรวจจากสำนักงานปลัดกระทรวง 26 กันยายน 2559

ติดต่อเรา

เพื่อขอนัดหมายและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราได้ที่

ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคารห้าสิบพรรษามหาวชิราลงกรณ

โทร. 045-319255,045-244973 ต่อ 1522

แฟกซ์. 045-319255