ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

เขตพื้นที่รับผิดชอบอาณาเขตรับผิดชอบ

          ทิศเหนือ          จรด ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

          ทิศใต้              จรด ชุมชนศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองท่าวังหิน  

          ทิศตะวันออก     จรด ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี         

          ทิศตะวันตก       จรด ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ       แบ่งเขตพื้นที่ แบ่งตามหน่วยการเลือกตั้ง.......19...... ชุมชน ประกอบด้วย

 

  ลำดับที่

                        ชุมชน

     ประชากร

             หมอครอบครัว

1

ก้านเหลือง1

462

นางศิริลักษณ์ ชัยโย

2

ก้านเหลือง2

953

นางศิริลักษณ์ ชัยโย

3

ก้านเหลือง3

284

นางศิริลักษณ์ ชัยโย

4

พระธาตุหนองบัว1

662

น.ส.จุฬาลักษณ์ ปกครอง

5

โปลี1

915

น.ส.จุฬาลักษณ์ ปกครอง

6

พระธาตุหนองบัว2

746

นางวันทนีย์ วัฒนาพานิชกูล

7

รร.เทศบาล2หนองบัว

1,565

นางวันทนีย์ วัฒนาพานิชกูล

8

โปลี2

845

นางวราภรณ์ พิมพ์พรมมา

9

อัสสัมชัญ2

1,895

นางวราภรณ์ พิมพ์พรมมา

10

ศาลาหนองนาควาย1

753

นางสุรัตยา เกษมศิริ

11

ศาลาหนองนาควาย2

722

นางสุรัตยา เกษมศิริ

12

วัดบ้านนาควาย1

807

น.ส.พัชรา ส่งเสริม

13

วัดบ้านนาควาย2

643

น.ส.พัชรา ส่งเสริม

14

เมืองอุบล1

811

นางพัชรัญญา โพธิสนธ์

15

เมืองอุบล2

774

นางพัชรัญญา โพธิสนธ์

16

อัสสัมชัญ1

559

ร.ต.อ.หญิงราตรี พลาศรี

17

สนามกีฬากลาง2

467

ร.ต.อ.หญิงราตรี พลาศรี

18

สนามกีฬากลาง1

1,083

นายพนา มิ่งไชย

19

สนามกีฬากลาง3

614

นายวรวิทย์ ดีเลิศ