ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กองสุขศึกษา

สำนักงานทันตสาธารณสุข

กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อย.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐบาลไทย

สถิติ

ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

ประวัติหน่วยงานศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชยางกูร (เดิมชื่อศูนย์สุขภาพชุมชนสุปัฏนาราม) เป็นสถานบริการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปตั้งแต่พ.ศ. 2522  ต่อมาในปี พ.ศ. 2546  นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธุ์ครุฑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเพื่อบริการประชาชน โดยสุขภาพชุมชน รับผิดชอบผู้ต้องขังเรือนจำกลางอุบลราชธานี ชุมชนอุปลีสานตัดชวาลาใน และงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ต่อมาในเดือนตุลาคม 2547 ศูนย์สุขภาพชุมชนย้ายมาสังกัดเครือข่าย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  โดยมีนายแพทย์กวี ไชยศิริ เป็นผู้อำนวยการและนายแพทย์จรัญ ทองทับ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548  ย้ายมาอยู่อาคารเช่าเอกชนเลขที่  1 / 2 – 3 ชยางกูร28 ตรงข้ามวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุมชนศาลาหนองนาควาย และได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนชยางกูร28 ส่วนปีงบประมาณ 2550 ศูนย์สุขภาพชุมชนชยางกูร28 ย้ายไปสังกัดเครือข่ายโรงพยาบาล๕0พรรษามหาวชิราลงกรณ จนสิ้นปีงบประมาณ 2550 ย้ายกลับมาสังกัดเครือข่าย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม    และเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์แพทย์ชุมชนชยางกูร  ในเดือนตุลาคม 2554 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชยางกูร ในปี พ.ศ. 2551 นางอัญชลา พรมสีใหม่ หัวหน้าศูนย์แพทย์ชุมชนชยางกูรร่วมกับชุมชน ประสาน พ.ต.อ.ม.ล. สันธิกร วรวรรณ ผู้กำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ขอใช้พื้นที่สำนักงานตำรวจทางหลวงที่ 4 กองกำกับการ 6  จังหวัดอุบลราชธานี สร้างศูนย์แพทย์ชุมชน ซึ่งนายแพทย์มนัส กนกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี อนุมัติสร้างศูนย์แพทย์ชุมชนชยางกูร ในเดือนตุลาคม  2553 และเปิดให้บริการชุมชนเดือน มิถุนายน 2554 โดยมี นายแพทย์ทรงกียรติ เล็กตระกูล เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ แพทย์หญิงอมรรัตน์ เทพากรณ์ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม  ปัจจุบัน นายแพทย์อวิรุทธิ์ นันทบุตรเป็นแพทย์ประจำครอบครัว ศูนย์แพทย์ชุมชนชยางกูร และนายพนา มิ่งไชย นักวิชาการสาธารณสุขชุมชน เป็นหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชยางกูร