ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
16    2561
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

02
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

03
  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

04
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการธนาคารเลือด

05
  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

06
  08:00 น.-16:00 น.
 สอบสัมภาษณ์

07
  08:00 น.-16:00 น.
 ALLLERGY สัญจร

  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

08
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

09
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

10
  08:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

11
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมการคัดกรองดาวน์ซินโดรมในหญิงต

12
  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

13
  08:00 น.-16:00 น.
  service plan เครือข่ายทารกแรกเกิด

14
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมชี้แจงงานแพทย์แผนไทย

  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

15
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

16
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

17
  08:00 น.-16:00 น.
 HA จังหวัด

  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

18
  13:00 น.-16:00 น.
 พิจารณาตัวชี้วัดและเข็มมุ่ง

  08:00 น.-16:00 น.
 สอบพนักงานราชการ

19
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุม EACC เขต10

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุม EACC เขต10

  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

  08:00 น.-12:00 น.
 ดูงานจากรพ.สระบุรี พิจิตร

20
  08:00 น.-12:00 น.
 วิทยาลัยพยาบาล ดูงานพัฒนาคุณภาพ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมสมาคมโรคไต

21
  13:00 น.-16:00 น.
 ic wn

  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

22
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

  08:00 น.-12:00 น.
 ประชุมรับการประเมินหน่วยบริการการปล

23
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

24
  08:00 น.-12:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

25
  08:00 น.-12:00 น.
 ทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว

  08:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

  08:00 น.-16:00 น.
 ปฐมนิเทศนศ.พยาบาล ม.อุบล

26
  08:00 น.-16:00 น.
 service plan จ.อุบล

  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

27
28
  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

29
30
31
  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973