ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
16    2562
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
0102
0304
05
  08:00 น.-16:00 น.
 ACLS

06
  08:00 น.-12:00 น.
 สอบพนักงานราชการ

  08:00 น.-12:00 น.
 สอบพนักงานราชการ

07
  08:00 น.-16:00 น.
 ACLS

08
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมเครือข่ายกายภาพ

09
10
11
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิจัย NCD

  08:00 น.-16:00 น.
 เครือข่ายsepsis เขต 10

12
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางการพยาบาล

  08:00 น.-12:00 น.
 ประชุมพบเจ้าหน้าที่

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิจัย NCD

13
  08:00 น.-16:00 น.
 การป้องกันการติดเชื้อแบบพื้นฐาน

  08:00 น.-12:00 น.
 ประชุมพบเจ้าหน้าที่

  10:00 น.-12:00 น.
 ประชุมกิจกรรม

14
  14:18 น.-16:18 น.
 ประชุมคณะกรรมการ

  13:00 น.-16:00 น.
 ติดตามงานคณะกรรมการด่านหน้า

  08:00 น.-12:00 น.
 ประชุมห้องlab

  08:00 น.-16:00 น.
  ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมด้านการ

15
  08:00 น.-16:00 น.
 การป้องกันการติดเชื้อแบบพื้นฐาน

16
17
18
  08:00 น.-16:00 น.
 มหกรรมคุณภาพ

19
  08:00 น.-16:00 น.
 มหกรรมคุณภาพ

20
  08:00 น.-16:00 น.
 มหกรรมคุณภาพ

21
  08:00 น.-16:00 น.
 การรับรองรายโรคหัวใจ

  08:00 น.-16:00 น.
 มหกรรมคุณภาพ

22
  08:00 น.-16:00 น.
 มหกรรมคุณภาพ

23
24
  08:00 น.-16:00 น.
 ACLS

25
  08:00 น.-16:00 น.
 การลงทะเบียนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อตาย

  08:00 น.-16:00 น.
 ACLS

26
  13:00 น.-17:00 น.
 ACLS

  08:00 น.-16:00 น.
 ACLS

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมสมาชิกแพทย์

27
  08:00 น.-16:00 น.
 การป้องกันการติดเชื้อแบบพื้นฐาน

  08:00 น.-16:00 น.
 ACLS

28
  13:00 น.-17:00 น.
 ACLS

  08:00 น.-16:00 น.
 ACLS

  13:00 น.-16:00 น.
 ประชุมปรึกษาหารือผู้ป่วยนอก ผู้ป่วย

จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973