ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
18    2562
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
0102
0304
05
  08:00 น.-16:00 น.
 ACLS

06
  08:00 น.-12:00 น.
 สอบพนักงานราชการ

  08:00 น.-12:00 น.
 สอบพนักงานราชการ

07
  08:00 น.-16:00 น.
 ACLS

08
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมเครือข่ายกายภาพ

09
10
11
  08:00 น.-16:00 น.
 เครือข่ายsepsis เขต 10

12
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางการพยาบาล

  13:00 น.-16:00 น.
 การป้องกันการติดเชื้อแบบพื้นฐาน

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิจัย NCD

13
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิจัย NCD

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมส่งเสริมสุขภาพ

14
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมส่งเสริมสุขภาพ

  08:00 น.-16:00 น.
  ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมด้านการ

1516
17
18
  08:00 น.-16:00 น.
 การป้องกันการติดเชื้อแบบพื้นฐาน

19
  08:00 น.-16:00 น.
 การป้องกันการติดเชื้อแบบพื้นฐาน

20
  08:00 น.-16:00 น.
 มหกรรมคุณภาพ

21
  08:00 น.-16:00 น.
 การรับรองรายโรคหัวใจ

  08:00 น.-16:00 น.
 มหกรรมคุณภาพ

22
  08:00 น.-16:00 น.
 มหกรรมคุณภาพ

23
24
  08:00 น.-16:00 น.
 ACLS

25
  08:00 น.-16:00 น.
 การลงทะเบียนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อตาย

  08:00 น.-16:00 น.
 ACLS

26
  13:00 น.-17:00 น.
 ACLS

  08:00 น.-16:00 น.
 ACLS

27
  08:00 น.-16:00 น.
 ACLS

28
  13:00 น.-17:00 น.
 ACLS

  08:00 น.-16:00 น.
 ACLS

  08:00 น.-16:00 น.
 การคืนข้อมูลการใช้ยากลุ่มเสี่ยง

จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973