เอกสารประกอบการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 1

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 2

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 3

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 4
ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
23    2562
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

  08:00 น.-12:00 น.
 ประชุมผู้ตรวจราชการ

02
03
04
  08:00 น.-16:00 น.
 ร้อยใจผูกพันสายใยสู่ความยิ่งใหญ่

05
  08:00 น.-16:00 น.
 ร้อยใจผูกพันสายใยสู่ความยิ่งใหญ่

06
  08:00 น.-16:00 น.
 ร้อยใจผูกพันสายใยสู่ความยิ่งใหญ่

07
08
  08:00 น.-16:00 น.
 โรงพยาบาลชัยภูมิดูงาน

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

09
  08:00 น.-16:00 น.
 BLS

10
  08:00 น.-16:00 น.
 BLS

11
  08:00 น.-16:00 น.
 การพัฒนาทักษะเจรจาไกล่เกลี่ย

  08:00 น.-17:00 น.
 ACLS

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

12
  08:00 น.-16:00 น.
 การพัฒนาทักษะเจรจาไกล่เกลี่ย

  08:00 น.-17:00 น.
 ACLS

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมจริยธรรม

13
  08:00 น.-16:00 น.
 การพัฒนาทักษะเจรจาไกล่เกลี่ย

  08:00 น.-17:00 น.
 ACLS

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

  08:00 น.-12:00 น.
 รับคณะศึกษาดูงานจากสกลนคร

14
  08:00 น.-16:00 น.
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมคุณ

  08:00 น.-17:00 น.
 ACLS

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมจริยธรรม

15
  08:00 น.-16:00 น.
 ถอดบทเรียนการดำเนินงาน icu 10วัน

  08:00 น.-17:00 น.
 ACLS

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

16
17
  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

18
  08:00 น.-16:00 น.
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมคุณ

  08:00 น.-16:00 น.
 ACLS

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

19
  08:00 น.-16:00 น.
 ิอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูลส

  08:00 น.-16:00 น.
 ACLS

  08:00 น.-16:00 น.
 ปฐมนิเทศนศ.พยาบาลม.อุบล

20
  08:00 น.-16:00 น.
 ิอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูลส

  08:00 น.-16:00 น.
 สมรรถนะพยาบาลประคับประคอง

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

21
  08:00 น.-16:00 น.
 นำเสนอผลงาน RN ผู้ปฏิบัติ

  08:00 น.-16:00 น.
 ACLS

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านวิสัญญี

22
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมเครือข่ายประกันสังคม

  08:00 น.-12:00 น.
 สอบสัมภาษณ์พนักงานห้องยา

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

23
  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

24
  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

25
  13:00 น.-16:00 น.
 ปฐมนิเทศพยาบาลเวรตรวจการ

  14:00 น.-16:00 น.
 ประชุมเตรียมเทศกาลสงกรานต์

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

26
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุม new generation ethics awards

  13:00 น.-16:00 น.
 ประชุมอัคคีภัย

27
  13:00 น.-16:00 น.
 บรรยายธรรมะ

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

28
  08:00 น.-16:00 น.
 ภาวะแทรกซ้อนโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉ

  08:00 น.-17:00 น.
 การบริหารยาเคมีบำบัดอย่างปลอดภัย

  08:00 น.-16:00 น.
 งานคืนข้อมูลยากลุ่มเสี่ยง

29
  08:00 น.-16:00 น.
 เครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง

  08:00 น.-17:00 น.
 การบริหารยาเคมีบำบัดอย่างปลอดภัย

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

  08:00 น.-12:00 น.
 ประชุมจิตอาสา

30
31

การจองล่าสุด

  03 เมษายน 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ESB

  17 มิถุนายน 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมเชิงปฏิบติการเพื่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก

  17 พฤษภาคม 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
อบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร

  16 พฤษภาคม 2562
08:00:00 น. - 16:30:00 น.
อบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร

  25 มีนาคม 2562
14:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมเตรียมเทศกาลสงกรานต์

  30 เมษายน 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูบบุหรี่

  31 กรกฎาคม 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ic 2 สัปดาห์

  30 กรกฎาคม 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ic 2 สัปดาห์

  29 กรกฎาคม 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ic 2 สัปดาห์

  22 มีนาคม 2562
08:00:00 น. - 12:00:00 น.
สอบสัมภาษณ์พนักงานห้องยา


  • ลิงค์ต่างๆ
สถิติการเข้าชม
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด


ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2556


จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973