เอกสารประกอบการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 1

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 2

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 3

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 4
ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
17    2562
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
02
  08:00 น.-16:00 น.
 การตรวจเยี่ยมโรคหลอดเลือดสมอง

03
  08:00 น.-16:00 น.
 การให้คำปรึกษา

  12:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

04
  08:00 น.-16:00 น.
 การให้คำปรึกษา

  08:00 น.-16:00 น.
 โครงการเรียนรู้เฉพาะของทารกแรกเกิด

05
  08:00 น.-16:00 น.
 การให้คำปรึกษา

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

06
  08:00 น.-16:00 น.
 สมรรถนะประคับประคอง

  08:00 น.-16:00 น.
 โครงการเรียนรู้เฉพาะของทารกแรกเกิด

07
  08:00 น.-16:00 น.
 โครงการเรียนรู้เฉพาะของทารกแรกเกิด

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

08
09
10
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุม service plan

  08:00 น.-16:00 น.
 โครงการเรียนรู้เฉพาะของทารกแรกเกิด

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

11
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุม service plan

  08:00 น.-16:00 น.
 ACLS

  08:00 น.-16:00 น.
 โครงการเรียนรู้เฉพาะของทารกแรกเกิด

12
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุม service plan

  08:00 น.-16:00 น.
 ACLS

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

  08:00 น.-12:00 น.
 ผู้ตรวจราชการ

13
  08:00 น.-16:00 น.
 นำเสนอผลงานการให้ยาsk

  14:00 น.-16:00 น.
 ปฐมนิเทศวัดป่ามณีรัตน์

  08:00 น.-16:00 น.
 โครงการเรียนรู้เฉพาะของทารกแรกเกิด

14
  08:00 น.-16:00 น.
 มหกรรมส่งเสริมสุขภาพ

  08:00 น.-16:00 น.
 การให้ยาละลายลิ่มเลือด

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

15
  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

16
  08:00 น.-16:00 น.
 โครงการพัฒนาสมรรถนะศูนย์เปล

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

17
  08:00 น.-16:00 น.
 เขียนประวัติข้าราชการ

  08:00 น.-17:00 น.
 ACLS

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

18
  08:00 น.-17:00 น.
 ACLS

  08:00 น.-16:00 น.
 โครงการเรียนรู้เฉพาะของทารกแรกเกิด

19
  13:00 น.-16:00 น.
 ACLS

  08:00 น.-12:00 น.
 จิบน้ำชายามเช้า

  08:00 น.-17:00 น.
 ACLS

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

20
  08:00 น.-16:00 น.
 นำเสนอผลงาน ป.โท/ARN

  08:00 น.-17:00 น.
 ACLS

  08:00 น.-16:00 น.
 การรับรองรายโรคหัวใจ

21
  08:00 น.-16:00 น.
 ผลงานทันตสาธารณสุข สสจ.

  08:00 น.-17:00 น.
 ACLS

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

22
  08:00 น.-16:00 น.
 โครงการพัฒนาสมรรถนะศูนย์เปล

23
  08:00 น.-16:00 น.
 โครงการพัฒนาสมรรถนะศูนย์เปล

24
  08:00 น.-16:00 น.
 การอบรมพยาบาลการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะสั

  08:00 น.-16:00 น.
 การให้คำปรึกษา

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

25
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมประจำปีกุมาร 2562

  08:00 น.-16:00 น.
 การให้คำปรึกษา

26
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมประจำปีกุมาร 2562

  08:00 น.-16:00 น.
 การให้คำปรึกษา

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

  08:00 น.-12:00 น.
 ประชุมไข้หวัดใหญ่

27
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมทารกแรกเกิด

  13:00 น.-16:00 น.
 คณะกรรมการจริยธรรมกลุ่มภารกิจด้านกา

  08:00 น.-09:00 น.
 สอบวิสัญญี

28
  08:00 น.-16:00 น.
 โครงการเรื่องเฉพาะทางทารกแรกเกิด

  08:00 น.-16:00 น.
 ล้างไตผู้ป่วยทางช่องท้อง

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

29
30

การจองล่าสุด

  12 กรกฎาคม 2562
18:00:00 น. - 21:00:00 น.
ธรรมวัตรสวดมนต์เย็น

  18 มิถุนายน 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
โครงการเรียนรู้เฉพาะของทารกแรกเกิด

  23 มิถุนายน 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
โครงการพัฒนาสมรรถนะศูนย์เปล

  22 มิถุนายน 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
โครงการพัฒนาสมรรถนะศูนย์เปล

  17 มิถุนายน 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
เขียนประวัติข้าราชการ

  09 กันยายน 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก

  27 กันยายน 2562
08:00:00 น. - 12:00:00 น.
รับใบประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาลรุ่นที่7

  25 กรกฎาคม 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
EBP

  23 กรกฎาคม 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
EBP

  16 กรกฎาคม 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
EBP


  • ลิงค์ต่างๆ
สถิติการเข้าชม
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด


ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2556


จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973