เอกสารประกอบการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 1

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 2

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 3

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 4
ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
16    2561
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
  08:00 น.-16:00 น.
 ACLS (อบรมช่วยฟื้นคืนชีพ)

  08:00 น.-16:00 น.
 ACLS (อบรมช่วยฟื้นคืนชีพ)

02
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมรูแปบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง(

03
  13:00 น.-16:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการมะเร็ง

04
  08:00 น.-12:00 น.
 รับรองนายกรัฐมนตรี

  08:00 น.-16:00 น.
 รับรองนายกรัฐมนตรี

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมติดตามความก้าวหน้างานวิจัยทาง

05
  08:00 น.-16:00 น.
  การพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

06
  08:00 น.-16:00 น.
 การอุดคลองรากฟัน

07
08
09
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมการพยาบาลในชุมชนCOC

  08:00 น.-16:00 น.
  การพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการจิตอาสา

10
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมCOC

  08:00 น.-17:00 น.
 BLS

  08:00 น.-16:00 น.
 สอบสัมภาษณ์

11
  08:00 น.-16:00 น.
 เตรียมรับประเมินQA

  08:00 น.-17:00 น.
 BLS

  08:00 น.-16:00 น.
 รับการประเมินแพทย์

12
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุม DS CAMP

  08:00 น.-16:00 น.
 สอบสัมภาษณ์

13
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพัฒนาศักยภาพอาชีวอนามัย

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุม DS CAMP

14
15
16
  13:00 น.-16:00 น.
 การประเมินคุณค่างานวิชาการ

  08:00 น.-12:00 น.
 สอบนักเรียนวิสัญญีพยาบาล

17
  08:00 น.-16:00 น.
 นำเสนอผลงานวิชาชีพระดับป.โท

18
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมic wn

  08:00 น.-16:00 น.
 การทำแบบสอบถามออนไลน์

19
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมกรรมการส่งต่อ

  08:00 น.-17:00 น.
 การพัฒนานักวิจัยรุ่นที่ 4

20
  08:00 น.-16:00 น.
 การพัฒนาระบบทำให้ปราศจากเชื้อ

  08:00 น.-17:00 น.
 การพัฒนานักวิจัยรุ่นที่ 4

21
  08:00 น.-16:00 น.
 เปิดกรวยงานสมาธิ

22
23
  13:00 น.-16:00 น.
 ประชุมESBอายุรกรรม

24
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปี2562

25
  13:00 น.-16:00 น.
 ประชุมเตรียมรับการประเมินQA

26
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการธนาคารเลือด

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมตัวชี้วัดกลุ่มภารกิจด้านการพย

  08:00 น.-16:00 น.
 การป้องกันการติดเชื้อในรพ.

2728
2930
31
  08:00 น.-16:00 น.
 การป้องกันการติดเชื้อในรพ.

การจองล่าสุด

  07 สิงหาคม 2561
13:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมESBอายุรกรรม

  30 สิงหาคม 2561
08:01:00 น. - 16:00:00 น.
ยาเสพติด

  21 กรกฎาคม 2561
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
เปิดกรวยงานสมาธิ

  28 สิงหาคม 2561
13:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมจริยธรรมทางการพยาบาล

  14 สิงหาคม 2561
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมITA

  23 กรกฎาคม 2561
13:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมESBอายุรกรรม

  03 กันยายน 2561
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
สรุปผลงานservice plan เขต10

  19 กรกฎาคม 2561
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมกรรมการส่งต่อ

  22 สิงหาคม 2561
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุม update มะเร็งปากมดลูก pctสูติ

  14 ธันวาคม 2561
13:00:00 น. - 16:00:00 น.
หลักสูตรครูสมาธิ


  • ลิงค์ต่างๆ
สถิติการเข้าชม
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด


ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2556


จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973