เอกสารประกอบการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 1

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 2

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 3

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 4
ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
17    2561
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
02
  13:00 น.-16:00 น.
 ต่อใบอนุญาตคลินิก

  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

03
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

04
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

05
  13:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการ

  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

06
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมประสาทวิทยา

  08:00 น.-16:00 น.
 อบรมฝึกทักษะอัลตราซาว

  08:00 น.-12:00 น.
 นิเทศนศ.ปี2 ม.ราชธานี

  13:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการ

07
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมประสาทวิทยา

  08:00 น.-16:00 น.
 อบรมฝึกทักษะอัลตราซาว

  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

08
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมประสาทวิทยา

  08:00 น.-12:00 น.
 วิทยาลัยพยาบาล ดูงานพัฒนาคุณภาพ

  13:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการ

09
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมประสาทวิทยา

  08:00 น.-16:00 น.
 ประวัติศาสตร์การแพทย์

  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

  08:00 น.-12:00 น.
 ต้อนรับอาจารญ์แพทย์จากรพ.รามาธิบดี

10
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

11
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

12
  08:00 น.-17:00 น.
 ACLS (อบรมช่วยฟื้นคืนชีพ)

  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

13
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการ service plan

14
  08:00 น.-16:00 น.
 จัดบูธประชุมวิสัญญีภูมิภาค

  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

15
  08:00 น.-12:00 น.
 การพัฒนาศุกยภาพบุคลากรวิสัญญี

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวืสัญญีภูมิภาค

16
  08:00 น.-12:00 น.
 การพัฒนาศุกยภาพบุคลากรวิสัญญี

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวืสัญญีภูมิภาค

  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

17
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

18
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

19
  08:00 น.-16:00 น.
 มหกรรมคุณภาพ

  08:00 น.-16:00 น.
 มหกรรมคุณภาพ

  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

20
  08:00 น.-16:00 น.
 มหกรรมคุณภาพ

  08:00 น.-16:00 น.
 มหกรรมคุณภาพ

21
  13:00 น.-16:00 น.
 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี องค์กรแพทย์

  08:00 น.-16:00 น.
 มหกรรมคุณภาพ

  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

22
  08:00 น.-16:00 น.
 UPDATE IN GENERAL SURGERY

  08:00 น.-16:00 น.
 UPDATE IN GENERAL SURGERY

23
  08:00 น.-16:00 น.
 UPDATE IN GENERAL SURGERY

  08:00 น.-16:00 น.
 UPDATE IN GENERAL SURGERY

  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

24
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

25
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

26
  08:00 น.-16:00 น.
 IV CARE

  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

27
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมRDU เขต10

  08:00 น.-16:00 น.
 การคัดแยกผู้ป่วยระดับฉุกเฉิน

28
  08:00 น.-16:00 น.
 การคัดแยกผู้ป่วยระดับฉุกเฉิน

  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

29
  08:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

30
  08:00 น.-16:00 น.
 การตรวจเยี่ยมเฝ้าระวัง

  08:00 น.-16:00 น.
 การตรวจเยี่ยมเฝ้าระวัง

  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

การจองล่าสุด

  29 พฤศจิกายน 2561
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
หลักสูตรครูสมาธิ

  08 พฤศจิกายน 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมเครือข่ายกายภาพ

  07 พฤศจิกายน 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมเครือข่ายกายภาพ

  25 ธันวาคม 2561
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
หลักสูตรครูสมาธิ

  21 ธันวาคม 2561
13:00:00 น. - 16:00:00 น.
ic wn

  19 มีนาคม 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ปฐมนิเทศนศ.พยาบาลม.อุบล

  25 ธันวาคม 2561
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ปฐมนิเทศนศ.พยาบาล ม.อุบล

  23 มกราคม 2562
13:00:00 น. - 12:00:00 น.
หลักสูตรครูสมาธิ

  23 มกราคม 2562
08:00:00 น. - 12:00:00 น.
ประชุมองค์กรแพทย์ประจำปี256

  22 มกราคม 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมองค์กรแพทย์ประจำปี2562


  • ลิงค์ต่างๆ
สถิติการเข้าชม
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด


ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2556


จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973