เอกสารประกอบการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 1

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 2

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 3

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 4
ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
10    2563
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
0203
04
  08:00 น.-16:00 น.
 สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง

  13:00 น.-16:00 น.
 ประชุมเครือข่ายร้านยา

05
06
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ประจำปี25

07
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ประจำปี25

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมการขายทอดตลาดครุภัณฑ์

  08:00 น.-16:00 น.
 อบรมโปรแกรมสถิติ

08
09
10
  08:00 น.-16:00 น.
 กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

  08:00 น.-16:00 น.
 กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

  08:00 น.-16:00 น.
 แผนสาธารณภัย

11
  08:00 น.-16:00 น.
 กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

  08:00 น.-16:00 น.
 กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

  08:00 น.-16:00 น.
 แผนสาธารณภัย

12
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมอวช.

13
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมอวช.

  08:00 น.-16:00 น.
 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าร

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ความรู้

14
  08:00 น.-16:00 น.
 การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

  08:00 น.-16:00 น.
 การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ความรู้

15
16
17
  08:00 น.-16:30 น.
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Smart Friendl

  08:00 น.-16:00 น.
 NCPR

18
  08:00 น.-16:30 น.
 อบรม พัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

  08:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด

19
  08:00 น.-16:30 น.
 อบรม พัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

  08:00 น.-16:00 น.
  NCPR

  08:00 น.-16:00 น.
 คัดกรองรอยโรคมะเร็งในช่องปาก

20
  08:00 น.-16:00 น.
 การนำเสนอผลงานsepsisเขต10

  08:00 น.-16:30 น.
  อบรม พัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

  13:00 น.-16:00 น.
 CPR

21
  08:00 น.-16:30 น.
 อบรม พัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

  08:00 น.-16:00 น.
 กัญชาทางการแพทย์

  13:01 น.-16:30 น.
 การใช้โปรแกรมรับ - Set ผ่าตัดฉุกเฉิ

22
23
24
  08:00 น.-16:00 น.
 AIDS Update

  08:00 น.-16:00 น.
 AIDS Update

25
  08:00 น.-16:00 น.
 AIDS Update

  08:00 น.-16:00 น.
 AIDS Update

26
27
  08:00 น.-16:00 น.
 สอบข้อเขียนพนักงานราชการ ตำแหน่งนัก

  08:00 น.-16:00 น.
 สอบข้อเขียนพนักงานราชการ ตำแหน่งนัก

  13:00 น.-16:00 น.
 cpr

28
  08:00 น.-16:00 น.
 สอบข้อเขียนพนักงานราชการ ตำแหน่งนัก

  08:00 น.-16:00 น.
 สอบข้อเขียนพนักงานราชการ ตำแหน่งนัก

29
3031

การจองล่าสุด

  01 ตุลาคม 2563
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
จัดงานเกษียณ

  30 กันยายน 2563
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
จัดงานเกษียณ

  29 กันยายน 2563
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
จัดงานเกษียณ

  18 มกราคม 2564
08:00:00 น. - 17:00:00 น.
ให้ความรู้ประชาชน โรคข้อกระดูก

  18 มกราคม 2564
08:00:00 น. - 17:00:00 น.
ให้ความรู้ประชาชน โรคข้อกระดูก

  18 มกราคม 2564
08:00:00 น. - 17:00:00 น.
ให้ความรู้ประชาชน โรคข้อกระดูก

  18 มกราคม 2564
08:00:00 น. - 17:00:00 น.
ประชุมวิชาการโรคข้อกระดูก

  18 มกราคม 2564
08:00:00 น. - 17:00:00 น.
ประชุมวิชาการโรคข้อกระดูก

  18 มกราคม 2564
08:00:00 น. - 17:00:00 น.
ประชุมวิชาการโรคข้อกระดูก

  18 มกราคม 2564
08:00:00 น. - 17:00:00 น.
ประชุมวิชาการโรคข้อกระดูก


  • ลิงค์ต่างๆ
สถิติการเข้าชม
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด


ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2556


จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973