เอกสารประกอบการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 1

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 2

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 3

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 4
ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
21    2562
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
  08:00 น.-16:00 น.
 การประชุมชี้แจงการใช้e plan

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมเครือข่าย ADR

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

  08:00 น.-12:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการcluster2

02
  08:00 น.-16:00 น.
 EBP

  08:00 น.-16:00 น.
 ศูนย์บริการชาวต่างชาติ

  08:00 น.-16:00 น.
 รับการตรวจประเมินคลินิกวัยรุ่น

03
  08:00 น.-16:00 น.
 การพัฒนาการสื่อสารการให้ผู้ป่วยและญ

  08:00 น.-16:00 น.
 ศูนย์บริการชาวต่างชาติ

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

04
  08:00 น.-16:00 น.
 สอบพนักงานราชการ

  08:00 น.-16:00 น.
 การพัฒนาการสื่อสารการให้ผู้ป่วยและญ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมเครือข่าย ADR

05
  08:00 น.-16:00 น.
 สอบพนักงานราชการ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมตรวจเยี่ยม TMI

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

06
  08:00 น.-16:00 น.
 โครงการพัฒนาสมรรถนะศูนย์เปล

07
  08:00 น.-16:00 น.
 โครงการพัฒนาสมรรถนะศูนย์เปล

08
  08:00 น.-16:00 น.
 สุนทรียะสนทนา

  08:00 น.-16:00 น.
 สุนทรียะสนทนา

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

  08:00 น.-12:00 น.
 การป้องกันการติดเชื้อ

09
  08:00 น.-16:00 น.
 สุนทรียะสนทนา

  08:00 น.-16:00 น.
 สุนทรียะสนทนา

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุม stroke

10
  08:00 น.-16:00 น.
 สุนทรียะสนทนา

  08:00 น.-16:00 น.
 สุนทรียะสนทนา

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

  08:00 น.-12:00 น.
 ปฐมนิเทศนศ.ปี4ม.ราชธานี

11
  08:00 น.-16:00 น.
 สุนทรียะสนทนา

  08:00 น.-16:00 น.
 สมาธิบำบัด skt

  08:00 น.-16:00 น.
 การบริหารยากลุ่มเสี่ยงสูง

12
  18:00 น.-21:00 น.
 ธรรมวัตรสวดมนต์เย็น

  08:00 น.-16:00 น.
 AIDS UPDATE

  08:00 น.-16:00 น.
 สมาธิบำบัด skt

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

13
14
15
  08:00 น.-16:00 น.
 walk ralley

  08:00 น.-16:00 น.
 walk ralley

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

  08:00 น.-12:00 น.
 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงาน

16
  08:00 น.-16:00 น.
 walk ralley

  08:00 น.-16:00 น.
 walk ralley

  08:00 น.-16:00 น.
 EBP

17
  08:00 น.-16:00 น.
 walk ralley

  08:00 น.-16:00 น.
 walk ralley

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

18
  08:00 น.-16:00 น.
 walk ralley

  08:00 น.-16:00 น.
 walk ralley

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมADR

19
  08:00 น.-16:00 น.
 walk ralley

  08:00 น.-16:00 น.
 walk ralley

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

20
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมโครงการฮีโมฟีเลีย

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมโครงการฮีโมฟีเลีย

  08:00 น.-16:00 น.
  ประชุมโครงการฮีโมฟีเลีย

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

21
  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

22
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุม DM

  08:00 น.-16:00 น.
 การตรวจสุขภาพปอด

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

  08:00 น.-12:00 น.
 focus group

23
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุม DM

  08:00 น.-16:00 น.
 fast track new born

  08:00 น.-16:00 น.
 EBP

24
  08:00 น.-16:00 น.
 การสื่อสารเชิงบวกเพื่อป้องกันการขัด

  08:00 น.-16:00 น.
 fast track new born

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

  08:00 น.-12:00 น.
 การติดตามตัวชี้วัดกลุ่มการ

25
  08:00 น.-16:00 น.
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนา

  08:00 น.-16:00 น.
 การสื่อสารเชิงบวกเพื่อป้องกันการขัด

  08:00 น.-16:00 น.
 smart icu

26
  08:00 น.-16:00 น.
 การสื่อสารเชิงบวกเพื่อป้องกันการขัด

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมอัคคีภัย

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

27
28
29
  08:00 น.-16:00 น.
 ic 2 สัปดาห์

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

30
  08:00 น.-16:00 น.
 การจัดการความรู้สารสนเทศทางการพยาบา

  08:00 น.-16:00 น.
 ic 2 สัปดาห์

  08:00 น.-16:00 น.
 การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการทำวิจัย

31
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมเบาหวาน

  08:00 น.-16:00 น.
 ic 2 สัปดาห์

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

การจองล่าสุด

  05 กันยายน 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม

  22 กรกฎาคม 2562
08:00:00 น. - 12:00:00 น.
focus group

  22 สิงหาคม 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมอัคคีภัย

  20 สิงหาคม 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมอัคคีภัย

  05 กันยายน 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมorthoเขต 10

  24 กันยายน 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
วันมหิดล

  01 สิงหาคม 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
การจัดการขยะติดเชื้อ

  23 กันยายน 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
R2R

  23 กันยายน 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
R2R

  20 กรกฎาคม 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมโครงการฮีโมฟีเลีย


  • ลิงค์ต่างๆ
สถิติการเข้าชม
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด


ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2556


จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973