เอกสารประกอบการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 1

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 2

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 3

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 4
ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
20    2562
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
0102
03
  08:00 น.-12:00 น.
 สอบลูกจ้าง

  08:00 น.-12:00 น.
 สรุปรายงาน

  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

04
  13:00 น.-16:00 น.
 คณะกรรมการ icu

05
06
07
  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

08
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มการพยาบาล

  08:00 น.-12:00 น.
 สอบข้อเขียนลูกจ้าง

  08:00 น.-12:00 น.
 ประชุมติดตามการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบ

  08:00 น.-12:00 น.
 ประชุมติดตามการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบ

09
  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

10
  08:00 น.-16:00 น.
 service plan จังหวัด

11
  08:00 น.-12:00 น.
 รายงานตัวพนักงานกระทรวง

  13:00 น.-16:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

12
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

13
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

14
15
  08:00 น.-16:00 น.
 การเขียนผลงานเพื่อพิจารณารางวัลเลิศ

16
  08:00 น.-16:00 น.
 service plan สสจ

  08:00 น.-16:00 น.
 การเขียนผลงานเพื่อพิจารณารางวัลเลิศ

17
  08:00 น.-16:00 น.
 UPDATE IN GENERAL SURGERY

  08:00 น.-16:00 น.
 UPDATE IN GENERAL SURGERY

  08:00 น.-16:00 น.
 UPDATE IN GENERAL SURGERY

18
  08:00 น.-16:00 น.
 UPDATE IN GENERAL SURGERY

  08:00 น.-16:00 น.
 UPDATE IN GENERAL SURGERY

19
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

  08:00 น.-16:00 น.
 อบรมสมาธิ

20
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

21
  08:00 น.-12:00 น.
 ปฐมนิเทศนศ.ปี4ม.ราชธานี

22
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมองค์กรแพทย์ประจำปี 2561

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมองค์กรแพทย์ประจำปี2562

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมองค์กรแพทย์ประจำปี2562

23
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมองค์กรแพทย์ประจำปี 2561

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมองค์กรแพทย์ประจำปี2562

  08:00 น.-12:00 น.
 ประชุมองค์กรแพทย์ประจำปี256

  13:00 น.-12:00 น.
 หลักสูตรครูสมาธิ

24
  08:00 น.-16:00 น.
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนา

  08:00 น.-12:00 น.
 วิทยาลัยพยาบาล ดูงานพัฒนาคุณภาพ

25
  08:00 น.-16:00 น.
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนา

26
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

27
  08:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารทางการพยาบาล

28
  08:00 น.-12:00 น.
 มอบวุฒิบัตรและปิดโครงการอบรมทางการพ

29
  08:00 น.-16:00 น.
 bye bye fat

30
  08:00 น.-16:00 น.
 อบรมการเขียน SAR

  08:00 น.-16:00 น.
 อบรมการเขียนSAR

31
  08:00 น.-16:00 น.
 อบรมการเขียน SAR

  08:00 น.-16:00 น.
 การให้ยาละลายลิ่มเลือด

  08:00 น.-16:00 น.
 อบรมการเขียนsar

การจองล่าสุด

  14 กุมภาพันธ์ 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมส่งเสริมสุขภาพ

  13 กุมภาพันธ์ 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมส่งเสริมสุขภาพ

  12 มีนาคม 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
การพัฒนาทักษะเจรจาไกล่เกลี่ย

  05 มีนาคม 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
วันต้อหินโลก

  08 กุมภาพันธ์ 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมเครือข่ายกายภาพ

  13 มีนาคม 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
การพัฒนาทักษะเจรจาไกล่เกลี่ย

  11 มีนาคม 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
การพัฒนาทักษะเจรจาไกล่เกลี่ย

  29 มีนาคม 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
การดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์ของจ่ายกลาง

  02 เมษายน 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
การให้คำปรึกษาโรคเอดส์

  01 เมษายน 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
การให้คำปรึกษาโรคเอดส์


  • ลิงค์ต่างๆ
สถิติการเข้าชม
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด


ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2556


จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973