เอกสารประกอบการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 1

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 2

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 3

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 4
ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
20    2562
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

  08:00 น.-12:00 น.
 ประชุมกรรมการร้อยดวงใจ

02
  08:00 น.-16:00 น.
 การตรวจเยี่ยมโรคหลอดเลือดสมอง

03
  08:00 น.-16:00 น.
 ทบทวนงานวัณโรค

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

04
05
06
  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

07
  08:00 น.-16:00 น.
 การประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้

  13:00 น.-16:00 น.
 ประชุมเตรียมงานOD

08
  08:00 น.-16:00 น.
 การประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

09
  08:00 น.-16:00 น.
 นำเสนอผลงานศิษย์ก่า icu 10วัน

  08:00 น.-16:00 น.
 วันพยาบาลสากล

10
  08:00 น.-16:00 น.
 วันพยาบาลสากล

11
12
13
  08:00 น.-16:00 น.
 สอบทักษะ IC

  08:00 น.-16:00 น.
 ประกวดเรื่องเล่า

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

14
  08:00 น.-16:00 น.
 สอบทักษะ IC

  13:00 น.-16:00 น.
 ประชุมพลังงาน

15
  08:00 น.-16:00 น.
 สอบทักษะ IC

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุม EKG

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

16
  08:00 น.-16:00 น.
 สอบทักษะ IC

  08:00 น.-16:00 น.
 คืนข้อมูล NN HAD

  08:00 น.-16:30 น.
 อบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร

17
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมอายุรกรรมเขต10

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุม EKG

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

  08:00 น.-12:00 น.
 นำเสนอ service plan

18
19
20
  08:00 น.-17:00 น.
 ACLS

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

21
  08:00 น.-16:00 น.
 ประเมินซ้ำผู้ป่วยวิกฤต

  08:00 น.-17:00 น.
 ACLS

  08:00 น.-12:00 น.
 พรบ.รถ

  13:00 น.-16:00 น.
 ประเมินผลการการดำเนินงานอาชีวอนามัย

22
  13:00 น.-17:00 น.
 ACLS

  08:00 น.-17:00 น.
 ACLS

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

23
  08:00 น.-16:00 น.
 นำเสนอผลงานRNgเฉพาะทาง

  08:00 น.-17:00 น.
 ACLS

  08:00 น.-16:00 น.
 อบรมผู้ช่วยเหลือคนไข้/พนักงานเปล

24
  08:00 น.-17:00 น.
 อบรมผู้ช่วยเหลือคนไข้/พนักงานเปล

  08:00 น.-17:00 น.
 ACLS

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

  08:00 น.-12:00 น.
 สอบเจ้าหน้าที่

25
  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

26
  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

27
  08:00 น.-16:00 น.
 รับการประเมิน green and clean

  08:00 น.-16:00 น.
 การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

28
  08:00 น.-16:00 น.
 การอ่านและแปรผล EKG

  13:00 น.-16:00 น.
 km คณะกรรมการจริยธรรม กลุ่มภารกิจด้

29
  08:00 น.-16:00 น.
 การอ่านและแปรผล EKG

  13:00 น.-16:00 น.
 ประชุมเวชกรรมสังคม

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

30
  08:00 น.-16:00 น.
 การอ่านและแปรผล EKG

  08:00 น.-16:00 น.
 การให้บริการสุขภาพชาวต่างชาติ

31
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุม OSCC

  13:00 น.-16:00 น.
 อบรมธรรมะ

การจองล่าสุด

  12 มิถุนายน 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ACLS

  11 มิถุนายน 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ACLS

  27 พฤษภาคม 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย

  29 พฤษภาคม 2562
13:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมเวชกรรมสังคม

  24 พฤษภาคม 2562
08:00:00 น. - 12:00:00 น.
สอบเจ้าหน้าที่

  09 สิงหาคม 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์

  08 สิงหาคม 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์

  06 มิถุนายน 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
จัดห้องประชุมสอบพนักงานราชการ

  07 มิถุนายน 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
สอบพนักงานราชการ

  16 พฤษภาคม 2562
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
คืนข้อมูล NN HAD


  • ลิงค์ต่างๆ
สถิติการเข้าชม
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด


ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2556


จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973