เอกสารประกอบการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 1

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 2

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 3

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 4
ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
25    2561
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
010203
0405
06
  08:00 น.-17:00 น.
 BLS (อบรมช่วยฟื้นคืนชีพ)

07
  08:00 น.-17:00 น.
 BLS (อบรมช่วยฟื้นคืนชีพ)

08
09
  08:00 น.-16:00 น.
 การนำเสนอเรื่องเล่าจริยธรรม และมอบเ

  08:00 น.-17:00 น.
 การอ่านและแปลผลEKG for Nurse

10
111213
14
  13:00 น.-16:00 น.
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับAPN

151617
1819
20
  08:00 น.-16:00 น.
 การอบรบเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนกา

21
  08:00 น.-16:00 น.
 การอบรบเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนกา

22
  08:00 น.-16:00 น.
 งานมหกรรมความดี

  08:00 น.-16:00 น.
 งานมหกรรมความดี

23
  08:00 น.-16:00 น.
 งานมหกรรมความดี

  08:00 น.-16:00 น.
 งานมหกรรมความดี

  08:00 น.-17:00 น.
 การพัฒนานักวิจัยรุ่นที่ 4

24
25262728

การจองล่าสุด

รายละเอียดกลุ่มเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองฟลอร์ไทม์ จังหวัดอุบลราชธานี
ประธาน
ห้องประชุมห้องประชุม 3 ชั้น6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
ผู้เข้าร่วม150-200 คน
ชื่อผู้ขอใช้วราลี เจริญวัย
หน่วยงานกิจกรรมบำบัด
รายละเอียดอื่นๆ
วันที่จอง2017-11-28 11:18:33
สถานะ อนุมัติแล้ว
] hideselects=[on]">  04 พฤษภาคม 2561
08:00:00 น. - 17:00:00 น.
"ฟลอร์ไทม์กับการพัฒนาเด็กออทิสติก"

รายละเอียดกลุ่มเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองฟลอร์ไทม์ จังหวัดอุบลราชธานี
ประธานผู้อำนวยการ
ห้องประชุมห้องประชุม 3 ชั้น6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
ผู้เข้าร่วม150-200 คน
ชื่อผู้ขอใช้วราลี เจริญวัย
หน่วยงานกิจกรรมบำบัด
รายละเอียดอื่นๆ
วันที่จอง2017-11-28 11:17:45
สถานะ อนุมัติแล้ว
] hideselects=[on]">  04 พฤษภาคม 2561
08:00:00 น. - 17:00:00 น.
"ฟลอร์ไทม์กับการพัฒนาเด็กออทิสติก"
รายละเอียดกลุ่มเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองฟลอร์ไทม์ จังหวัดอุบลราชธานี
ประธาน
ห้องประชุมห้องประชุม 3 ชั้น6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
ผู้เข้าร่วม150-200 คน
ชื่อผู้ขอใช้วราลี เจริญวัย
หน่วยงานกิจกรรมบำบัด
รายละเอียดอื่นๆ
วันที่จอง2017-11-28 11:17:12
สถานะ อนุมัติแล้ว
] hideselects=[on]">  04 พฤษภาคม 2561
08:00:00 น. - 17:00:00 น.
"ฟลอร์ไทม์กับการพัฒนาเด็กออทิสติก"
รายละเอียดกลุ่มเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองฟลอร์ไทม์ จังหวัดอุบลราชธานี
ประธานผู้อำนวยการ
ห้องประชุมห้องประชุม 3 ชั้น6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
ผู้เข้าร่วม150-200 คน
ชื่อผู้ขอใช้วราลี เจริญวัย
หน่วยงานกิจกรรมบำบัด
รายละเอียดอื่นๆ
วันที่จอง2017-11-28 11:16:40
สถานะ อนุมัติแล้ว
] hideselects=[on]">  04 พฤษภาคม 2561
08:00:00 น. - 17:00:00 น.
"ฟลอร์ไทม์กับการพัฒนาเด็กออทิสติก"
รายละเอียดกลุ่มเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองฟลอร์ไทม์ จังหวัดอุบลราชธานี
ประธาน
ห้องประชุมห้องประชุม 3 ชั้น6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
ผู้เข้าร่วม150-200 คน
ชื่อผู้ขอใช้วราลี เจริญวัย
หน่วยงานกิจกรรมบำบัด
รายละเอียดอื่นๆ
วันที่จอง2017-11-28 11:15:52
สถานะ อนุมัติแล้ว
] hideselects=[on]">  04 พฤษภาคม 2561
08:00:00 น. - 17:00:00 น.
"ฟลอร์ไทม์กับการพัฒนาเด็กออทิสติก"
รายละเอียดกลุ่มเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองฟลอร์ไทม์ จังหวัดอุบลราชธษนี
ประธาน
ห้องประชุมห้องประชุม 3 ชั้น6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
ผู้เข้าร่วม150-200 คน
ชื่อผู้ขอใช้วราลี เจริญวัย
หน่วยงานกิจกรรมบำบัด
รายละเอียดอื่นๆ
วันที่จอง2017-11-28 11:15:01
สถานะ อนุมัติแล้ว
] hideselects=[on]">  04 พฤษภาคม 2561
08:00:00 น. - 17:00:00 น.
"ฟลอร์ไทม์กับการพัฒนาเด็กออทิสติก"
รายละเอียดกลุ่มเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองฟลอร์ไทม์ จังหวัดอุบลราชธานี
ประธาน
ห้องประชุมห้องประชุม 3 ชั้น6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
ผู้เข้าร่วม150-200 คน
ชื่อผู้ขอใช้วราลี เจริญวัย
หน่วยงานกิจกรรมบำบัด
รายละเอียดอื่นๆ
วันที่จอง2017-11-28 11:14:12
สถานะ อนุมัติแล้ว
] hideselects=[on]">  04 พฤษภาคม 2561
08:00:00 น. - 17:00:00 น.
"ฟลอร์ไทม์กับการพัฒนาเด็กออทิสติก"
รายละเอียดกลุ่มเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองฟลอร์ไทม์ จังหวัดอุบลราชธานี
ประธาน
ห้องประชุมห้องประชุม 3 ชั้น6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
ผู้เข้าร่วม150-200 คน
ชื่อผู้ขอใช้วราลี เจริญวัย
หน่วยงานกิจกรรมบำบัด
รายละเอียดอื่นๆ
วันที่จอง2017-11-28 11:11:49
สถานะ อนุมัติแล้ว
] hideselects=[on]">  04 พฤษภาคม 2561
08:00:00 น. - 17:00:00 น.
"ฟลอร์ไทม์กับการพัฒนาเด็กออทิสติก"
รายละเอียดกลุ่มเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองฟลอร์ไทม์ จังหวัดอุบลราชธษนี
ประธาน
ห้องประชุมห้องประชุม 3 ชั้น6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
ผู้เข้าร่วม150-200 คน
ชื่อผู้ขอใช้วราลี เจริญวัย
หน่วยงานกิจกรรมบำบัด
รายละเอียดอื่นๆ
วันที่จอง2017-11-28 11:10:59
สถานะ อนุมัติแล้ว
] hideselects=[on]">  04 พฤษภาคม 2561
08:00:00 น. - 17:00:00 น.
"ฟลอร์ไทม์กับการพัฒนาเด็กออทิสติก"
  18 ธันวาคม 2560
01:00:00 น. - 04:00:00 น.
coach กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล


สถิติการเข้าชม
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด


ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2556


จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973