ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่องผลการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ


วันที่ 22-06-2022