ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่องรับ/ย้ายรับโอนข้าราชการ เพื่อมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ ระหว่างวันที่ 18 -31 พฤษภาคม 2565

รับสมัครระหว่างวันที่ 18-31 พฤษภาคม 2565ประกาศ


วันที่ 11-05-2022