ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ในรายการสายสวนหลอดเลือดหัวใจแก้ไขอุดตันด้วยการดูดลิ่มเลือด

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้สัญญาเลขที่ 199/2565


วันที่ 05-05-2022