หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11 หน้า

กิจกรรม

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมออมบุญเดือนเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2562
22 มี.ค. 2562
42
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายดอกบัวเพื่อเป็นพุทธบูชา
18 มี.ค. 2562
51
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงาน แสงสีเสียง พระวีรกรรม พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
16 มี.ค. 2562
65
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมเส้นทางบุญประจำเดือนมีนาคม 2562
14 มี.ค. 2562
58
ศูนย์แพทย์ฯ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 11 ประจำปี 2561
14 มี.ค. 2562
90
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดงาน Glaucoma Day 2019 วันต้อหินโลก
13 มี.ค. 2562
34
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ วันไตโลก “ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง”
13 มี.ค. 2562
36
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ นำทีมรองผอ.,ผช.ผอ. สำรวจพื้นที่ใช้สอยและภูมิทัศน์ของรพ.
22 ก.พ. 2562
80
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ กล่าวต้อนรับคณะผู้ประชุมสัมมนา “การพัฒนาความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน Community Based Education และ Professionalism”
22 ก.พ. 2562
50
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมออมบุญเดือนเกิด Clusters ที่ 2
21 ก.พ. 2562
45
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดงานมหกรรมคุณภาพ 2562
21 ก.พ. 2562
52
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดการแข่งขันฟุตบอลสรรพสิทธิ์ลีก 2562
18 ก.พ. 2562
69
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมด้านการแพทย์ จ.อุบลฯ
15 ก.พ. 2562
61
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมรณรงค์รัก&รักษ์สรรพสิทธิ์&รักษ์โลกเนื่องในวันแห่งความรัก
15 ก.พ. 2562
50
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมเส้นทางบุญ
14 ก.พ. 2562
37
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการ “ร้อยใจ ผูกพัน สายใย สู่ความยิ่งใหญ่ 84 ปี สรรพสิทธิ์”
13 ก.พ. 2562
59
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ครั้งที่ 2/2562
06 ก.พ. 2562
121
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีรำลึกถึงคุณความดี และความกล้าหาญของเหล่าบรรดาวีรชนไทย
04 ก.พ. 2562
52
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือคุณภาพและการตอบแบบประเมินตนเอง”
04 ก.พ. 2562
45
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมผู้บริหารทางการพยาบาลยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 10
29 ม.ค. 2562
83
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรม Clusters Driver ที่ 2
24 ม.ค. 2562
91
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการประจำปี 2562 “Excellence Hospital”
24 ม.ค. 2562
107
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระครบรอบ 149 ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
20 ม.ค. 2562
76
“ตุ้มโฮมชาวศัลย์ สายสัมพันธ์มั่นยืน”
18 ม.ค. 2562
124
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดการประชุมวิชาการ สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2562
18 ม.ค. 2562
83
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 ม.ค. 2562
40
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมประชุม Claim Center
16 ม.ค. 2562
42
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะศึกษาดูงานจากกรมส่งเสริมสุขภาพ
16 ม.ค. 2562
38
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสัญจร ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2562
16 ม.ค. 2562
50
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
16 ม.ค. 2562
27
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมเครือข่ายคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10
10 ม.ค. 2562
54
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ครั้งที่1/2562
09 ม.ค. 2562
71
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าคะแนนผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ
09 ม.ค. 2562
48
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ(SMC)
09 ม.ค. 2562
44
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร และถวายสักการะพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
03 ม.ค. 2562
103
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและถวายสักการะอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
28 ธ.ค. 2561
99
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมและเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
28 ธ.ค. 2561
67
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานประกันสังคม จ.อุบลฯ เยี่ยมผู้ประกันตน
28 ธ.ค. 2561
45
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาล จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561
26 ธ.ค. 2561
51
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกิจกรรม “อุบลราชธานีสะอาด รับแสงใหม่ก่อนใครในสยาม”
24 ธ.ค. 2561
66
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561
24 ธ.ค. 2561
80
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการเรื่อง “พัฒนาเครือข่ายอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในทศวรรษที่ 20”
21 ธ.ค. 2561
30
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะศึกษาดูงานจากโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 2562 รุ่นที่ 2
20 ธ.ค. 2561
42
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบสาธารณสุขระหว่างประเทศ
20 ธ.ค. 2561
32
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.สระบุรี และรพ.พิจิตร
20 ธ.ค. 2561
28
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เยี่ยมเสริมพลังเพื่อขับเคลื่อน Service Plan
19 ธ.ค. 2561
40
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ หลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ 10 อุบลราชธานี
18 ธ.ค. 2561
31
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมโครงการบูรณาการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ บริการตรวจโรคทั่วไป ตามนโยบายรัฐบาล
17 ธ.ค. 2561
44
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ครั้งที่ 10/2561 และประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOPH Zero Tolerance)
12 ธ.ค. 2561
95
ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เยี่ยมเสริมพลังเพื่อขับเคลื่อน Service Plan
12 ธ.ค. 2561
97
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด