ร่วมถวายภัตตาหารพระสงฆ์อุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นางเขมจรินทร์ วงศ์ตระกูลไชย รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ นำคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ ร่วมถวายภัตตาหารพระสงฆ์อุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร(พระอารามหลวง)

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ ศักดายอดสิงห์