รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกิจกรรมปั่น รณรงค์ “สงกรานต์ ม่วนซื่น บ่สูบ บ่เมา เคารพกฎ ลดอุบัติเหตุ”

            วันที่ 7 เมษายน 2562 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นรณรงค์ “สงกรานต์ ม่วนซื่น บ่สูบ บ่เมา เคารพกฎ      ลดอุบัติเหตุ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมีความตระหนักที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ไม่สูบ      ไม่เมา เคารพกฎจราจร รวมถึงการเล่นสงกรานต์อย่างมีความสุขสนุกสนาน และมีความปลอดภัย ณ ท่าน้ำวัดหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ เสฐียรพงษ์ มณีขาว