รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดงาน Glaucoma Day 2019 วันต้อหินโลก

          วันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ บริเวณหน่วยตรวจตรวจจักษุ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน Glaucoma Day 2019 วันต้อหินโลก ซึ่งจัดโดย กลุ่มงานจักษุวิทยา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปมีความตื่นตัวเอง ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองต้อหินในเวลาที่เหมาะสม ทั้งยังให้ความรู้แก่ประชาชน ในเรื่องของอันตรายของโรคนี้ และให้ทราบว่า หากได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้ว จะสามารถช่วยถนอมสายตาให้คงอยู่มากที่สุด และนานที่สุดได้ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการต้อหินการตรวจวัดความดันลูกตาและถ่ายภาพจอตา รวมทั้งการเสวนาวิชาการต้อหิน จากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ เสฐียรพงษ์ มณีขาว