รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร และถวายสักการะพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

     วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 06.30 น. นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดของโรงพยาบาลฯ ครบรอบ 83 ปี          ในปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ตลอดจนผู้ป่วยและ         ผู้มารับบริการทั่วไป

      เวลา 07.30 น. น. นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล        สรรพสิทธิประสงค์ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ถวายสักการะ                  พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่าน  โดยจัดให้มีพิธี ถวายพวงมาลัยกร วางพวงมาลา อ่านพระประวัติพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ จากนั้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ          ได้พบปะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ผู้ร่วมงานร้องเพลงสรรพสิทธิ์บ้านแห่งรอยยิ้ม             เพลงมาร์ชสรรพสิทธิ์

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ ศักดา ยอดสิงห์ / อนุสรณ์ แสงแดง