รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและถวายสักการะอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณศาลหลักเมืองและลานขวัญเมือง นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วย นางสาวศศิธร        ชำนาญผล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ            และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานีและถวายสักการะอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ         พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เพื่อความเป็นศิริมงคล        ในการเตรียมการจัดงาน “ชื่นสุขี ศรีวนาลัย ปีใหม่และกาชาด 2562” ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 6 มกราคม 2562

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง